Влагат 80 000 евро в модерно оборудвани школски ателиета в Търново

Средните училища „Емилиян Станев” във Велико Търново и „Христо Ботев” в Тутракан и ПМГ „Св. Климент Охридски”, заедно с пет румънски училища в област Кълъраш, започнаха работа по съвместен проект. „Координиране на съвместни политики и инвестиране в оборудване в областта на образованието в трансграничния регион” е озаглавена програмата.

Близо 1 милион евро е общият бюджет на дейностите, които ще се изпълняват от 29 април тази година до 29 април 2019 г. Средствата са от бюджета на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014-2020 и националните бюджети на Република България и Република Румъния.

Учебните заведения ще имат по 80 хиляди евро за модерно оборудване на ателиета за интердисциплинарно изучаване на математика, природни науки и информационни технологии.

Ще бъдат издадени 1500 брошури по три теми. Първата ще информира за проекта, втората ще включва имената на най-известните изобретатели в българската и румънската наука, а третата – ще обобщи резултатите от практическите занимания на учениците и преподавателите, поясни координаторът по научната дейност на проекта Николае Мическу.

Окончателният продукт ще бъде представен в три изложения, едното от които ще се проведе във Велико Търново. Ще бъдат направени предложения за нова учебна програма по предметите до просветните министерства на двете страни. Училищният инспекторат на образованието на област Кълъраш е водещ партньор по проекта.

За СУ „Емилиян Станев” това е втори проект по програмата за трансгранично сътрудничество и е на стойност 80 000 евро.

Коментари

Задължително поле