Влъхвите са първите вестители на Рождество Христово

Според недоказана версия тримата са царе и са славяни

От писанията на евангелистките апостоли знаем, че първите дошли да се поклонят на Младенеца, според Матея, били трима влъхви. Озарени от божествено знамение - Витлеемската звезда, те дошли в Йерусалим, където властвал цар Ирод, и запитали: “Къде се е родил Царят Юдейски?”

Евангелистът Лука ги нарича “пастири”. Недоразумението идва от буквалното възприемане на думата, а в случая “пастири” означава “мъдреци”, духовни отци. За съжаление

за тяхната съдба летописците нищо не споменават

Знае се, че те не изпълнили заръката на тиранина Ирод да се върнат и да му съобщят мястото, където се е родил бъдещият Месия.

Богослови, историци и други изследователи тръгват по оскъдните следи, за да проследят житията на влъхвите. В първоизточниците те фигурират в различна интерпретация: мъдреци, духовни пастири, магьосници, магове и... царе!

Открити са и техни мощи – сега те се съхраняват в знаменитата Кьолнска катедрала в Германия. Поместени са в три различни ковчега, подредени в саркофаг с размери 220 см дълъг, 110 см широк и висок 153 см, богато украсен със злато, скъпоценни камъни, антични камеи и геми.

Началните сведения за мощите датират от ІV век

- 300 години след раждането на Христос. Тогава Елена, майката на император Константин, пренася мощите на витлеемските влъхви в Константинопол. През VІ век в античен саркофаг те са откарани в Милано. Изследователите установяват, че през 1164 г. император Фридрих І Барбароса /1125-1190/ нарежда мощите да бъдат пренесени в Кьолн като скъпоценен и свят дар.

Според недоказана версия тримата влъхви са царе, починали в различно време, и са славяни. Оригиналният специално изработен саркофаг е реставриран неколкократно. На челната му страна са изобразени тримата влъхви, поднасящи скъпи дарове на Богородица, която държи Младенеца. Зад тях се вижда мъжка фигура – над главата й има надпис Otton. Отдясно на Божията майка е показано как Йоан Кръстител кръщава Христос в свещената река Йордан. Историците смятат, че император Отон, съвременник на Йоан Кръстител, е изобразен върху саркофага заради заслугите му мощите да бъдат опазени и пренесени с почести в Германия.

Кьолнският катедрален храм бил проектиран и построен като величествена гробница за тримата влъхви – първите очевидци на Рождество Христово. Катедралата е известна и като “най-великото събитие на ХІІ век”. Изследователите са убедени, че катедралата е издигната в чест на реални, велики мъдреци и царе – те първи са признали Младенеца за Божи Син и Спасител на човечеството и първи са разпространили Христовите идеи в своите страни.

Предполага се, че са от древна Скития

на чиято територия днес официалната религия е православието. Свидетелство, че влъхвите са исторически персонажи е, че те присъстват като сюжет и тема в картини, витражи и древни книги. В Лондон например се пази релефно изображение на дароносните влъхви, датирано от 1130 година. Поместени са и в стар Псалтир от 1320 година. Джото ги е изографисал в параклиса Арена в Падуа. Във фреските на олтара на катедралата “Св. Стефан” във Виена е показано поклонението на влъхвите.

Неслучайно Кьолнският катедрален храм, освен като архитектурен шедьовър, се цени и като свято място за поклонение на християните по цял свят!

Коментари

Задължително поле