ВМЗ Сопот с поръчки за 190 млн. лева

ВМЗ Сопот има задължения в размер на 166 млн. лева.

До края на годината

Задълженията на дружеството намаляват

Поръчки за близо 190 млн. лева трябва да изпълни до края на годината ВМЗ Сопот, се посочва във финансовия анализ на дружеството за първите три месеца на тази година. През тях дружеството е реализирало приходи от продажби и услуги на специална продукция на стойност 47,6 млн. лева. Спрямо същия период на миналата година приходите растат с 1,24 млн. лева. В същото време се свиват оперативните разходи с близо 2 млн. лева и стигат близо 46 млн. лева от януари до март 2021 г.

Във връзка с намаленото търсене на специална продукция на пазара и намаление на нейната цена ръководството си е поставило за цел чрез оптимизация на производствения процес и въвеждането на нови технологии да се намали себестойността на продукцията, за да е конкурентна на пазара, пише още в доклада.

Все пак дружеството е на печалба за първите три месеца на 2021 г. от 3,1 млн. лева при 3,36 млн. лева за същия период на миналата година.

ВМЗ Сопот има задължения в размер на 166 млн. лева, в това число дългосрочни - 14,4 млн. лева и краткосрочни - 151,6 млн. лева. спрямо края на миналата година задълженията намаляват с 18,4 млн. лева, което се дължи на намаление на задълженията към доставчици, персонал, осигуровки и данъци.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес