Връщат пари за парно с изравнителните сметки

Никой не пречи на „Булгаргаз“ да възстанови суми на клиенти на свободния пазар, заяви Иван Иванов.

Надвзетите суми за парно ще се върнат с изравнителните сметки за тези абонати, които плащат прогнозни фактури през годината. Това предвиждат промените в Закона за енергетиката, приети от енергийната комисия в НС. Преизчисляването на сумите се налага, след като „Булгаргаз“ договори с „Газпром“ по-ниска цена на синьото гориво от 5 август 2019 г.

Ако клиентът плаща за реална месечна сметка, то още в първата фактура ще му се приспадне разликата. За целта обаче първо КЕВР трябва да приеме от август 2019 г до 31 март 2020 г. нови цени на газа, а от там и на парното.

Ако последната сметка не покрива сумата за възстановяване, то остатъкът ще се приспада от следващата и така до изчерпване на задължението.

И в месечната и в годишната изравнителна сметка на отделен ред ще се записва какво се връща.

В закона точно е разписано как ще се връщат парите на клиентите на „Булгаргаз“ като обществен доставчик. Проблем обаче се оказва разплащането по договори, сключени на свободния пазар. За това вече е предупредила Европейската комисия в писмо до България, обясни енергийният министър Теменужка Петкова.

Според нея, за да се избегне проблемът, е нужно в допълнителните разпоредби на закона да се запише, че „Булгаргаз“ ще възстановява пари само в качеството си на обществен доставчик. Така на практика средства ще се връщат на топлофикационните и газоразпределителните дружества, съответно и на техните клиенти, които получават газ на регулирани цени. Никой не пречи на „Булгаргаз“ да се разплати и с другите си клиенти, заяви председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов. Дружеството на база договорите с клиентите си ще изчисли какви са надвзетите суми и ще им ги върне с анекс към договора, обясни схемата Иванов.

Коментари

Задължително поле