ВСС избра единодушно Ванухи Аракелян за председател на Варненския апелативен съд

Съдийската колегия на ВСС избра с пълно единодушие Ванухи Аракелян за председател на Варненския апелативен съд за идните пет години. Това ще е вторият й мандат на поста.

Членовете на съвета изразиха категоричната си подкрепа за управленския стил, професионалния капацитет, компетентността и откритостта на съдия Аракелян, която ги е респектирала и със задълбочената си Концепция за стратегичекско управление.

Ванухи Аракелян е завършила Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски" през 1988 г. Била е стажант-съдия във Варненския окръжен съд /ВОС/ и една година главен юрисконсулт в ОбНС-Добрич. През 1991 г. встъпва като съдия във Варненския районен съд, където е била зам.-председател и ръководител на брачната колегия. От октомври 1996 г. е съдия във ВОС, зам.-председател и ръководител на Търговското и фирмено отделение. От юни 2004 г. в продължение на два мандата е административен ръководител на ВОС. През това време два пъти институцията е удостоявана със званието "Съд модел" за постигането на 30 критерия, свързани с утвърждаването на политики в сферата на управлението и контрола на делата, анализа и отчетността в цялостния процес на администриране и управление на институцията, за открита, прозрачна, достъпна и разбираема за обществото правораздавателна дейност, за активна образователна програма за правни знания и грамотност, насочена към младите хора от региона.

От февруари 2014 г. след конкурс Ванухи Аракелян пое ръководството на третия по големина и втория по натовареност апелативен съд у нас, преследвайки каузата за повече обществено доверие в професионалната и личната почтеност на съдиите и служителите в институцията. Аракелян има най-високия ранг в съдебната система - съдия във ВКС и ВАС.

Коментари

Задължително поле