На 25 май 2019 да почерпят

Андрей Миронов – вечният Остап Бендер Може да е знак на Съдбата, но руският актьор се ражда и умира на сцената

„Лудогорец“ е шампион на България за осми пореден път

Тръмп изпраща още 1500 войници в Близкия изток заради Иран

МВнР: Няма информация за пострадали българи при експлозията в Лион

13 души са ранени при експлозията в Лион, сред тях и дете

Светлана Иванова от София: Плодолечението е вид изкуство Доктор Емилова е неговата муза, споделя музикантката

Експлозия в Лион, има ранени (СНИМКИ и ВИДЕО)

Славимир Генчев спечели конкурса „Биньо Иванов”

Шумен награди заслужили ученици, учители и студенти

Камбуров вече е кошмар №1 за „Левски“

Килограмът вече не е същият Тихата научна революция настъпи

Президентът Радев: Истинските дворци на България са нейните училища, университети и академии

Цвета Караянчева в базиликата Сан Клементе: Ние сме горди, че над 300 милиона славяни пишат на кирилица

ВСС изслуша двамата кандидати за председател на Върховния административен съд

Висшият съдебен съвет изслуша кандидатите за председател на Върховния административен съд Георги Чолаков – съдия във ВАС и Соня Янкулова – съдия във ВАС. Това съобщиха от ВСС.

Председателят на Върховния административен съд Георги Колев представи предложението за издигане на кандидатурата на Георги Чолаков, подкрепено с гласовете на 79 съдии от Пленума на ВАС. Вносителите се позовават на личните и професионални качества на кандидата, както и на задълбочените му познания и богатия му практически опит в различни области на правото. Административен съдия и юрист с дългогодишен правораздавателен и административен опит Чолаков притежава професионални умения, включително като председател на отделение на ВАС, и познава добре текущите проблеми както във ВАС, така и в сферата на административното правораздаване. Като административен ръководител на различни нива в съдебната система е доказал, че може да реализира напредък на администрираните институции. Принципът за върховенство на закона е водещ за кандидата, както в административно-организационната, така и в правораздавателната дейност. „Притежаваните от него лични качества напълно покриват сферата на морални изисквания, които правната система вменява към кандидатите за председател на ВАС, и го прави изключително подходящ за заемането на този пост“, каза Колев.

Членът на ВСС Галина Карагьозова представи предложението за издигане на кандидатурата на Соня Янкулова, подкрепено от трима членове на Съвета. Вносителите посочват, че тя е съдия от кариерата, а в качеството си на заместник-министър в Министерство на отбраната и в Министерството на вътрешните работи е участвала в подготовката на законопроекти в сферата на тяхната дейност и е водила лекционни курсове за повишаване на квалификацията на администрацията. Съдия Янкулова е автор на редица публикации в областта на административното правораздаване. Тя има значителен принос в единствения Систематичен коментар на АПК и участва в екипа, извършил оценка на въздействието на Закона за управление на средствата от Европейските структури и инвестиционни фондове. Нейната професионална компетентност е обогатена от придобитите ръководни и административни умения в системата на правораздаването и в изпълнителната власт. Работата ѝ като съдия е принос в развитието на административно-правната юриспруденция, а заеманата от нея активна позиция по актуални правни проблеми в професионалната и научна общност определя безспорния ѝ авторитет на юрист, чието мнение се търси и цени. През цялата си кариера тя е показала способност за придържане и налагане на висок етичен стандарт. Професионалните и лични качества на съдия Янкулова ще ѝ позволят да участва в работата на ВСС пълноценно, с ясна визия за развитие не само на системата на административните съдилища, но и на органите на съдебната власт.

Съдия Георги Чолаков има общ юридически стаж над 25 години, от които над 10 години в органите на съдебната власт. От 2012 г. е съдия във ВАС, а от 01.07.2013 г. и към настоящия момент е председател на отделение във ВАС. Бил е съдия и заместник-председател на Административен съд – Сливен, председател на Районен съд – Сливен, съдия и председател на Районен съд – Котел.

Чолаков изказа благодарност към колегите си съдии, които са го подкрепили и са издигнали кандидатурата му за председател на Върховния административен съд. Той подчерта, че неговата номинация е израз на съдийското самоуправление, въведено с измененията в ЗСВ от 2016 г., както и че в представената от него концепция са застъпени мненията на съдиите, към които той се е обърнал с анкета за очакванията им към председателя на ВАС в предстоящия седемгодишен мандат. В изложението си кандидатът акцентира върху необходимостта от подобряване на комуникацията със законодателната власт; повишаване квалификацията на съдебните служители; активно прилагане на медиацията; по-добра и качествена тълкувателна дейност, въвеждане на електронна система за гласуване, която да улесни работата при приемане на тълкувателни решения; подобряване на битовите условия в съда. По отношение на комуникационната политика на ВАС той заяви, че е от изключително значение да има яснота и прозрачност за дейността на съда, което ще доведе до подобряване на имиджа на ВАС и доверието на обществото. Ако бъде избран на поста, Чолаков има идея за определяне на съдия, който да представя обективна информация пред медиите за съда, изготвяне на електронен бюлетин, обучение по комуникационни умения за съдиите и съдебните служители. Той посочи необходимостта от провеждане на Ден на отворените врати, като публична инициатива, насочена към обществото, засилване на работата със студентите, академичната общност, медиите и НПО, както и провеждане на регулярни срещи с журналисти.

Пред членовете на ВСС кандидатът декларира, че личната му цел е развитие и усъвършенстване на дейността на ВАС и 28-те административни съдилища в страната за постигане на качествено административно правосъдие и високо обществено доверие. В Концепцията се съдия Чолаков споделя, че ролята на председателя на ВАС е „да насърчава и подкрепя ръководствата на административните съдилища в създаването и утвърждаването на добри управленски практики и осигуряване на високо качество на съдебния процес“. Като своя кауза, кандидатът приема ефективността на съдопроизводството, еднаквото прилагане на закона и представянето по достъпен и разбираем начин на дейността на ВАС пред обществото. В тази връзка той се позова на факта, че ръководеното от него отделение вече 4 години е с най-малко противоречива практика във ВАС.

Натовареността на магистратите във ВАС бе посочена като приоритетен проблем, който може да бъде решен чрез законодателна промяна за намаляване броя на делата, разглеждани в съда, включително чрез командироване на съдии.

dsc_0703

Съдия Соня Янкулова има общ юридически стаж над 32 години, от които над 21 години в органите на съдебната власт. Била е съдия в Трети районен съд – гр. София, както и заместник-председател на Софийски градски съд.От 1998 г. до 2001 г., както и от 2009 г. и към настоящия момент е съдия във Върховен административен съд.

Пред членовете на ВСС кандидатът мотивира участието си в процедурата с факта, че от 1993 г., професионалното ѝ развитие е свързано с административното правосъдие. Тя сподели, че придобитите от нея знания и опит могат да бъдат полезни за повишаване на качеството на административното правосъдие и за укрепване на независимостта на Върховния административен съд. Според нея водещо в работата на председателя на ВАС е неговото разбиране за мястото и ролята на съда.

В изложението си кандидатът посочи, че доброто управление изисква ясно да се отчете ресурсът, който се използва за осъществяване на конституционно определената функция на съда. Въз основа на това виждане съдия Янкулова определя като стратегическа цел на Върховния административен съд качественото и ефективно правосъдие. Тя намира като основно средство за постигането ѝ осигуряване на среда, в която независимостта на съдиите и на съда е гарантирана. Според нея независимостта се дефинира като ненамеса в съдийската функция, а председателят на ВАС може да гарантира това чрез дейността на системата за случайно разпределение на делата, кариерното развитие на съдиите и други вътрешни механизми. Канидатът разглежда намаляването на натовареността на съдиите от ВАС като управленски проблем, който не позволява съдът да изпълнява задълженията си с необходимото качество. Като подход за решаването му тя предлага балансирано разпределение на правосъдната функция по различните по степен съдилища. Противоречивата съдебна практика тя приема като фактор, който повишава натовареността като провокира желание за обжалване, от друга страна прекомерната натовареност на съдиите предпоставя този проблем. За преодоляването му председателят на ВАС трябва да работи за осъществяване на анализ на съдебната практика, правни проблеми, практиката на ЕСПЧ и съда на ЕС, осъществяване на конкретни и адекватни на потребностите на съдиите обучения, включително да бъде трансмисия за повишаване на качеството на законодателство. Като изключително важно предизвикателство пред работата на съда тя вижда повишаване на мотивацията на съдиите за непрекъснато подобряване на професионалната квалификация и въвеждане на електронно правосъдие. Според нея електронното правосъдие има огромен потенциал за повишаване на ефективността на правосъдието. Кандидатът отбеляза, че съдийското самоуправление изисква отговорността на всеки магистрат. Съдия Янкулова обърна внимание, че председателят на ВАС временно е пръв между равни и трябва да продължи да правораздава, за да може да осъществява ефективно правомощията си.

Главна задача на председателя на ВАС като член на ВСС според нея е установяването и утвърждаване на управленска култура в органа на съдебната власт, основана на зачитане на личното и професионално достойнство на всеки, на работен и диалогичен език, на компетентност и отдаденост на една обща цел – независимостта на съдебната власт и повишаване на нейния професионализъм.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.