ВСУ "Черноризец Храбър" приема студенти за летен семестър

За първи път тази година Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" започна кампания по прием за летен семестър в бакалавърските и магистърските си програми. Това дава възможност на бъдещи студенти да започнат обучението си в края на февруари, вместо през октомври.

Кампанията важи за десет направления - "Право", "Психология", "Национална сигурност", "Политически науки", "Администрация и управление", "Икономика", "Информатика и компютърни науки", "Архитектура, строителство и геодезия", "Изобразително изкуство" и "Музикално и танцово изкуство".

"Надявам се, че летният прием ще помогне на студенти, които по една или друга причина са пропуснали есенния. Разчетите ни, извършени на базата на проучване и на досегашния опит, сочат, че акцентът ще падне върху магистърските програми", коментира ректорът на ВСУ проф.

Петър Христов. Документи се приемат до 28 февруари, а изпитите ще се провеждат в университета или онлайн. С изключение на държавно регулираните специалности "Право" и "Архитектура" кандидатите могат да ползват за вход и резултатите си от държавните зрелостни изпити или оценките си от положени в други висши училища изпити.

Коментари

Задължително поле