Втори мор на риба в Янтра само за седмица

Втори случай на изплувала мъртва риба от водите на река Янтра регистрираха за седмица служители от РИОСВ във Велико Търново. Количествата са открити при бента преди хълма Царевец в старата столица. Незабавно е била извършена проверка от екоексперти съвместно с

Регионалната лаборатория при ИАОС - Велико Търново.

Установено е наличие на неголямо количество мъртва риба с размери от 10-15 сантиметра. В плитките крайбрежни участъци на реката пък са открити различни видове риби с големи размери, които плуват на повърхността на водата. Водата на реката в този участък е застояла и с голямо количество утайки, поради наличието на изграден бент. Взетите проби от водата при моста на Южния пътен възел показват, че няма химическо замърсяване на водата от промишлени източници.

Според експертите в мястото на замора стойността на разтворения кислород е ниска, което е вероятната причина за измирането на определени видове риби. Причината за изчерпването на кислорода в реката в този участък може да се обясни с наличието на по-голямо количество органика в резултат на постъпването на замърсени отпадъчни води и утайки от канализацията на града, чрез дъждопреливните шахти. Това се дължи  на задържането на голямо количество утайки и наноси до бента. При проверката е бил извършен обход на дъждопреливните шахти на канализационния колектор на Велико Търново, който е разположен по протежението на р. Янтра и не е установено изтичане на отпадъчни води при сухо време.

Коментари

Задължително поле