Въвеждат нова такса за боклука от кухни и ресторанти във Варна

Нова такса за събиране, извозване и оползотворяване на биоразградимите отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене се въвежда във Варна през следващата година. Тя е заложена в изменението на Закона за управление на отпадъците и приетата към него наредба за разделно събиране на биоотпадъците.

Според нея органите за местно самоуправление и местната администрация са задължени до края на 2016 г. да осигурят разделно събиране и оползотворяване на минимум 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в съответния регион през 2014 г. През следващите години се предвижда този размер да се увеличава, като през 2025 г. достигне 70% от количеството на битовите биоразградими отпадъци през 2014 г.

Размерът на таксата във Варна да е 12 лева за кофа с 240 литра, предлага администрацията на кмета Иван Портних. Сумата е определена на база финансово-икономически анализ за покриване на реално необходимите разходи за събиране, извозване и оползотворяване на отпадъците. Имаме практика вече от 3 години в курорта Златни пясъци, където през летния сезон биоразградимите отпадъци се събират разделно, каза за "Труд" зам.-кметът по финанси Пейчо Пейчев.

Той увери, че в договорите с новите фирми, спечелили обществената поръчка за боклуците на Варна, има клаузи, които ги задължават да осигурят кофите за отпадъците от кухни и ресторант

Предстои размерът на новата такса да бъде гласуван от Общинския съвет до края на годината . Измененията задължават всички съдържатели на заведения за обществено хранене да подадат до 31 март следващата година декларация в общинската дирекция „Местни данъци“, в която да посочат броя на необходимите съдове за биоразградими отпадъци, които ще използват през годината.

Коментари

Задължително поле