Въвеждат система за управление на корабоплавателния път по Дунав

Договор за изработване на национална система за управление на корабоплавателния път по р. Дунав (WAMS - Waterway Management System) между „АСАП“ ЕООД и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ беше подписан днес в Русе. Той е на стойност 51 600 лева с ДДС, и със срок на изпълнение 150 дни, съобщиха от агенцията.

Системата WAMS ще събира, съхранява и систематизира информация за водния път, морфологията, критичните участъци, хидрографските измервания, драгажните работи и др., подпомагайки управленските процеси в Агенцията и вземането на решения за действията, свързани с поддържането на корабоплавателния път.

WAMS се реализира в рамките на FAIRway Danube, съфинансиран от Механизма за свързване на Европа. Основната му цел е осъществяване на координирани и хармонизирани дейности, чрез които да се събере информация за критичните участъци, водните нива и прогнози, което ще подпомогне планирането на речния транспорт по реката, проектирането на инженерни мерки или промяна на фарватера в даден участък.

Коментари

Задължително поле