Във Варна произведоха университетско вино

Преподаватели и студенти от катедра "Растениевъдство" в Техническия университет-Варна произведоха собствено вино от сорт "Димят". Промоцията на дъхавата напитка бе направена на традиционния ритуал в чест на Трифон Зарезан и професионалния празник на катедрата.

Младото вино представи проф. Драгомир Пламенов - ръководител на катедрата, която обучава бакалаври по специалността "Агрономство" и магистри по "Семепроизводство и растителна защита" и "Производство на посевен и посадъчен материал". Виното е произведено от грозде от масив край с. Млада гвардия, стопанисван от изба "Белоградец".

Лозите са били наблюдавани и обработвани от екипа на катедрата в рамките на подкрепен от академичното ръководство научно-приложен проект. Целта му е първото университетско вино "Димят" да се превърне в запазена марка на ТУ-Варна и да възроди позабравения ароматен сорт. Тази година в университета ще се дипломира юбилейният десети випуск агрономи.

Интересът към специалността е много висок, тъй като катедрата си сътрудничи с широк кръг партньори от бизнеса, които активно участват в практическата подготовка на студентите и предлагат работа на завършилите. "Подкрепяме развитието на катедрата. С навлизането на все повече постижения на техниката и технологиите в сферата на земеделието тази специалност вече далеч не е несвойствена за едно техническо висше училище, както се смяташе доскоро", заяви ректорът на ТУ-Варна проф. Венцислав Вълчев, който ритуално заряза лозите на учебното опитно поле в двора на университета и нарече да са здрави и с добър плод.

Коментари

Задължително поле