Въглищата с етикет, дървата да са сухи

Финансови глоби за кметове, ако трудно се диша

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, с които се завишават изискванията за качеството на твърдите горива за битово отопление - предимно въглища и брикети. Дървесината ще трябва да е суха, за да не пуска вредни газове, а количеството сяра в брикетите ще бъде намалено. Ще има контрол при пускането им на пазара, съхранението и тяхното разпространение. Разширява се и санкционният режим към кметовете на общини.

Всеки кмет, който не отчете намаление на превишенията на нормите на вредни вещества във въздуха или няма намаление на средногодишните замърсявания, ще бъде глобяван от 5 до 10 хил. лв., а при повторно нарушение глобата ще се удвоява.

Освен заради мръсния въздух, промените в закона се налагат и заради санкции от Брюксел за това, че в 25 града у нас има завишени нива на серен диоксид и фини прахови частици.

От дебата в парламента стана ясно, че повечето притеснения на експертите са свързани с това, че ако има по-високи изисквания за твърдото гориво, това може да се отрази негативно на джоба на хората, защото суровината неминуемо ще поскъпне.

Коментари

Задължително поле