В Банско стягат коланите, новият бюджет - рестриктивен с плащания на стари задължения

Снимка: Архив

Бюджетното наследство на бившето управление е разоряващо за Банско. Всеки един от гражданите на общината ще има задължението да погасява 7 милиона лева кредит, изтеглен от предишния кмет, това заяви на сесия в общинския съвет в курортния град кметът Иван Кадев по време на обсъждането на новия бюджет.

Големият проблем не е толкова обслужването на кредита, ако всички средства бяха вложени в полезни инфраструктурни проекти. Оказва, че взетият заем е бил изхарчен още преди гласуването му от Общински съвет – Банско в края на 2018 г.

Преди 8 години Г. Икономов пое община Банско с банков депозит от над 5 милиона лева. Пак той остави община Банско с кредитни задължения от 7 милиона лева.

Отчетът на разходите през 2019 г. на повечето основни параграфи в бюджета (битово и комунално стопанство, чистота, културни дейности) показва преразход. При това голяма част от средствата са изразходвани по начини, които целят заобикаляне на Закона за обществените поръчки,каза още кметът Кадев.

За извършване на ремонт на улици и тротоари в град Банско са подписани граждански договори за над 150 000 лева и закупени материали за почти същата сума. Средното месечно възнаграждение по такъв договор е над 4 000 лева. А само с три лица са сключени граждански договори на обща стойност 66 000 лева. При нито една от улиците ремонтът не е бил неотложен (например на улиците “Иконом Чучулайн“, „Бъндерица“, „Цар Симеон“).

Били са осигурени целеви средства за изграждане на обекти с определящо значение за града ни. Но стои въпросът – с кои средства ще бъдат направени довършителните работи и обзавеждането на новоизграждащата се детска градина? С какви средства ще бъде довършено и стопанисвано езерото в градския парк?

В изпълнението на редица договори цари пълен хаос. Построена е стена в село Кремен след сключен договор и издадено разрешение за строеж и започнало строителство през октомври 2019 г. по нареждане на бившия кмет Икономов, без да са издадени никакви документи от надзорната фирма, изисквани съгласно Закон за устройство на територията за всички строителни обекти. Надзорната фирма е “ДИД Консулт инженеринг груп”, която има сключени 13 договора за строителен надзор на обекти в Община Банско и чийто представител е близкият роднина на Икономов - Димитър Мунин.

Установено е и безотговорно изпълнение на сключени договори за безвъзмездно финансиране с европейски средства: пред провал е проектът за рехабилитация на улици в гр.Банско и гр.Добринище поради ненавременно започване на строителните дейности.

Безотговорно и безконтролно е управлението и на дружества с общинско участие. Не се знае защо безотчетно са похарчени 350 000 лева от ПФК„Банско“ ЕАД и защо до този момент не е възложен одит на дружеството, за което е взето решение от предходния Общински съвет още през 2018 г. Неясно е в какво състояние е фирма “Общински паркинги и гаражи” и защо не е успяла да върне гласувания й от Общински съвет Банско кредит.

И не на последно място: защо няколкократно от началото на мандата се налага финансово подпомагане на “Топлоснабдяване Банско” ЕООД – заварено в трагично състояние в началото на зимния сезон 2019 г. под управлението на Димитър Мунин. Вече е възложен одит на дружеството и той ще покаже доколко правомерни са били всички негови действия по време на управлението на дружеството, коментира още кметът на Банско.

В новия бюджет нулеви са средствата за нови капиталови инвестиции.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от България