В благоевградския съд за първи път разпитаха свидетел във видеоконферентна връзка с Англия

В Районен съд-Благоевград се осъществи за първи път успешна видеоконференция за разпит на свидетел от Великобритания по наказателно дело.

Връзката бе направена в реално време между Районен съд -Благоевград и наказателният съд в Телфорд, Великобритания, чрез специализиран провайдър в Централизираният офис за видеоконферетно обслужване на съдилищата в тази държава. Разпитът беше осъществен отново с техника, предоставена на съда ни чрез Ръководителят на Апелативен съд –София и въз основа на решение на Комисията по IT- технологии във ВСС, след изграждането в съдебната палата на специализиран и защитен IP адрес за видеоконференции и проведена електронна кореспонденция и комуникация между съдебният състав по делото, съдии в наказателният съд на Телфорд и служители в Централизираният офис за видеоконференции в съдилищата на Великобритания.

Разпитаният свидетел бе поискан от защитата и той е български гражданин, който работи и живее от години във Великобритания , заради което не можеше да се яви и участва в съдебният процес в България. Същият се твърдеше, че е очевидец на подписването на документ за финансова помощ/заем/ от подсъдимият К.Чакъров и пострадалия П.Банков, за който договор Районната прокуратура счита, че е неистински/придаден му е вид, че е подписан от подсъдимия и пострадалия, без това да е така/ и за това е повдигнала на подсъдимия обвинение по делото за извършено документно престъпление по чл. 316, вр. с чл.309, ал.1 от НК/ползване на този неистински документ пред Окръжен съд – Благоевград и в рамките на заведено пред него гр.д.№162/2017г., спряно към момента и до приключване на наказателното дело/.

С разпита на свидетеля във Великобритания приключи събирането на доказателства в процеса и изясняване на делото от фактическа страна и същото бе насрочено за съдебни прении и постановяване на краен съдебен акт

Коментари

Задължително поле