В Бургас търсят приемни родители

Екипът по приемна грижа към Община Бургас е в процес на набиране на приемни родители на деца до 3 годинки. Кандидатите трябва да имат условия за отглеждане на дете у дома, да не са осъждани, да не са били лишавани от родителски права и да са клинично здрави.

Кандидатите първо ще преминат през сито - четиримесечно проучване, а после през задължително обучение от квалифицирани специалисти.

С утвърдените професионални приемни родители се сключва граждански договор за предоставяне на социална услуга, съобщават от общината.

Утвърдените доброволни приемни семейства получават средства за отглеждане на настаненото при тях дете, детски надбавки и целеви помощи при възникване на потребност. Месечното възнаграждение на професионалните приемни семейства се изчислява по следния начин: за отглеждане на едно дете - 150 % от минималната работна заплата; за две деца - 160 % от минималната работна заплата; за отглеждане на повече деца - 170 % от минималната работна заплата.

Въз основа на договора за настаняване и в съответствие с възрастта, се определя месечна издръжка спрямо гарантирания минимален доход /ГМД/ .

Коментари

Задължително поле