В кризата уволняват първо младите

Работата на младите хора е била най-силно засегната от икономическата криза, породена от пандемията. В началото на кризата фирмите с проблеми са уволнявали предимно младите си служители, става ясно от данните на Евростат.

През второто тримесечие на 2020 г. в сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. равнището на заетост в ЕС намалява с 2,1 процентни пункта (п.п.) за младежи на възраст 15-24 г. (от 33,3% на 31,2%), с 1,2 п.п. за хора на възраст 25-54 години (от 80,6% на 79,4%) и само с 0,4 п.п. за хора на възраст 55-64 години (от 59,6% на 59,2%), обявиха от Евростат. Броят на младите заети на възраст 15-24 години е намалял до 14,4 милиона. Работещите хора на възраст 25-64 години са 140,6 милиона, а тези на 55-64 години са 35,4 милиона.

Коефициентът на заетост на младите хора е намалял във всички държави-членки на ЕС, освен в Германия. Най-рязко намаление отчитат Словения, Ирландия, Испания, Финландия, Португалия, Швеция и Естония (над -4 п.п. за всичките седем), докато най-ниски намаления са регистрирани в Хърватия, Гърция и Италия (-1,3 п.п. и за трите).

През второто тримесечие на 2020 г. са били заети общо 187,3 милиона души в ЕС, или 72% от общото население на Общността на възраст 20-64 години, при 190,1 млн. или 73% през първото тримесечие на 2020 г. и 191,1 млн., или 73,1% през четвъртото тримесечие на 2019 г. Заетостта в ЕС при мъжете е намаляла с 2,1 млн. от четвъртото тримесечие на 2019 г. до второто тримесечие на 2020 г., спад от 1,3 процентни пункта (п.п.) в равнището на заетост (от 79,0% на 77,7%), докато заетостта при жените е намаляла с 1,7 млн. , намаление от 1 п.п. в равнището на заетост (от 67,3% на 66,3%) през този период.

Всички държави-членки на ЕС, с изключение на Германия и Малта, отбелязват спад в равнището на заетостта си между четвъртото тримесечие на 2019 г. и второто тримесечие на 2020 г., като в Естония, Испания и България са регистрирани спадове с над 2 п.п.

Коментари

Задължително поле