В НДК пропуснали аварийната безопасност на гостите от ЕС

Липсват и данни за осигурено външно водоснабдяване за пожарогасене

В проектната документация за ремонта на НДК тотално липсват гаранции за противопожарната и аварийна безопасност на гостите от ЕС по време на българското председателство. Това става ясно от проверката на ДНСК. „Труд” получи пълния доклад на строителния контрол по Закона за достъп до обществена информация. В него е записано, че на 18 април 2017 г. от ГД ПБЗН (Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението) са установили, че „в проекта за преустройства в НДК липсват данни за осигурено външно водоснабдяване за пожарогасене. Констатирана е и непълнота на изготвените проекти.”

Експертите от ГД ПБЗН са категорични, че при промененото предназначение на евакуационните пътища, фоайета и помещения не е гарантирана аварийната сигурност на хората, които ще заседават в НДК. Още през юни 2016 г. от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението са изразили становище, че част от „приложимите за строежа правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар попадат в обхвата на чл. 151 от ЗУТ и ще бъде необходимо издаване на разрешение за строеж”. Такова все още не е издадено. В края на април от ГД ПБЗН са издали предписание с осем точки, с които изпълнителят на ремонтните дейности в НДК „Галчев инженеринг” ЕООД трябва да се съобрази.

От проверката на ДНСК е видно, че има пълен хаос с проектната документация за ремонта на НДК и че на 11 април тази година главният архитект на Столична община е отказал одобрение проекта за основен ремонт на инженерната инфраструктура (ВиК инсталация, ОВК инсталация и ел. инсталация). В мотивите е записано следното: „Приложената проектна документация по част „Архитектура” е напълно неясна по отношение на съдържанието и графичното изобразяване на чертежите”.

Любопитна подробност е, че проектите не са подписани от възложителя (към този момент Мирослав Боршош в качеството му на изпълнителен директор на НДК).

По данни на строителния надзор към настоящия момент не са съставени актове и протоколи по реда на Наредба №3/2003 г. (това означава, че не е прието нищо от извършените досега строителни дейности). При проверката не са представени и декларации за вложените материали.

От ДНСК са установили, че са започнати и дейности по основния ремонт без необходимите строителни книжа от общинската администрация.

Какво е свършено

От 2 до 8 етаж са премахнати съществуващите настилки и са заменени с гранитогрес. Шлайфат се съществуващите мраморни плочи по основните стълбищни клетки.

На втория етаж и от 5-ти до 8-ми етаж са демонтирани стари окачени тавани и са монтирани скари за нови тавани.

В зала 3 е направена подова конструкция за двоен под.

На мястото на кафе-сладкарница „Панорама” на 8 етаж е предвиден ресторант. Премахнати са вътрешни стени на кухнята и са изпълнени ВиК и ел. инсталации. Извършва се вътрешно преустройство на многофункционална кухня на 7 етаж.

Частично е изпълнено боядисване на стени и на гипсови елементи на съществуващи окачени тавани, както и частична подмяна на ламперии.

Демонтирани са вентилационни решетки и част от разпределителните въздухопроводи. Съществуващите чугунени радиатори се подменят с алуминиеви или конвекторни.

Коментари

Задължително поле