В Пловдив награждават най-добрите в ученическата кампания "Грамотни ли сме?"

Награждаването на най-добре представилите се 134 ученици в кампанията "Грамотни ли сме?" ще се проведе този петък от 14.30 часа в сградата на Общински детски комплекс-Пловдив. Не ще получат специализирана литература - официален правописен речник на българския език и тестове за подготовка в съответната възрастова група. На 21 октомври се проведе есенният етап от кампания "Грамотни ли сме?", организирана от отдел "Образование" на Община Пловдив съвместно с Центъра за подкрепа за личностно развитие към ОДК.

Общински детски комплекс-Пловдив

Кампанията провери нивото на грамотност на участниците, свързана с компетентностите, които трябва да са придобили в обучението си по български език до съответния етап. Тестовите варианти за трите възрастови категории - четвърти клас, седми клас клас и 11-12-и клас, са съобразени с образователната степен на учениците. Всеки от тестовете е разработен в 4 модула, а разнообразните типове задачи от отворен и затворен тип дадоха възможност на участниците да покажат нивото на овладяване на правописната, граматичната, пунктуационната и лексикалната норма в съвременния български книжовен език.

В кампанията "Грамотни ли сме?" взеха участие общо 910 ученици от 37 общински, държавни и частни училища в Пловдив.

Коментари

Задължително поле