В Сливен и Нова Загора ще има паралелки "обучение чрез работа" и две нови професии

Три професионални гимназии в Сливен и Нова Загора планират да разкрият през новата учебна година паралелки от типа "обучение чрез работа" - съобщиха от областната администрация, където бе съгласуван държавния план-прием за учебната 2018-2019 година.

"Обучение чрез работа" или дуално обучение означава, че гимназистите ще усвояват професии не само на чина, а в реалните условия на местни предприятия и заводи, които имат нужда от конкретни кадри. В двата града интерес са проявили два машиностроителни завода, както и едно електроразпределително дружество.

Половин паралелка за машинни техници ще бъде разкрита в Нова Загора, а в Сливен - паралелката ще е цяла, с брой на децата до 26. Половин паралелка, но за ел.техници, ще бъде открита в гимназията по електротехника в областния град. Големината на тези паралелки се определя според заявения от бизнеса интерес.

Новост за Сливенска област е, че ще бъде разкрит прием и по две нови професии. Професионалната гимназия по техника и технологии ще има обучение за приложни програмисти. Особен интерес представлява и новото обучение за сътрудници в социалните дейности. "В Сливен и региона има голям глад за обучени кадри със средно образование в това направление" - коментираха специалистите.

Държавният план-прием бе съгласуван на заседание на Постоянната комисия по заетост в областната администрация.

Коментари

Задължително поле