В Сливен настояват за безплатни забавачници за децата на 3 и 4 години

Децата да бъдат обхванати в забавачниците още след 3-годишна възраст, особено децата от малцинствените групи, като за обучението на 3- и 4-годишните да се потърси начин да е безплатно. Да бъде създаден механизъм за реални санкции на родителите, чиито деца не посещават учебно заведение, като се спира всякакъв вид социално подпомагане на родителите, а средствата постъпват в училището за поощряване на редовно посещаващите занятия деца и техните семейства – това са част от предложенията на общините, директорите на училища и детски градини, неправителствени организации, полицията и други институции в Сливенска област. Те са били приети на среща в областната администрация по повод решението на правителството да създаде Механизъм за съвместна работа на институции по обхващане и задържане на децата в образователната система – съобщи областният управител Чавдар Божурски. Сред останалите конкретни предложения са да бъдат задължени родителите, които заминават в чужбина, да определят пълнолетен настойник с нотариално заверен документ, професията „образователен медиатор” да бъде въведена в Националния класификатор на длъжностите и не на последно място – област Сливен да бъде приоритетна при отпускането на средства за сграден фонд на градини, училища, физкултурни салони, общежития, за изграждане на пропускателен режим и видеонаблюдение в училищата. „Предложенията са изпратени на премиера и на министъра на образованието. Изпълнението на някои от тях е свързано с промени в нормативната уредба, но други могат да се изпълнят с наличния капацитет и ресурси” – коментира областният управител Божурски.
При последното преброяване бе отчетено, че в Сливенска област е най-голям дЯлът на неграмотните лица над 7-годишна възраст: 10 109 души или 5,7 на сто от населението. Това означава, че всяко 18-то лице е неграмотно. Основната причина за това е значимият дял на ромски деца, които не се записват или рано отпадат от училище. По данни от четирите общини в областта, 673 деца не са били обхванати в училище през тази учебна година. 199 пък са отпаднали от училище, като 127 – заради отсъствия и 72 – по семейни и социални причини.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете