Габрово ще реализира проект за иновации за 1,5 млн. лв.

Партньори на общината са институции от 7 държави

Община Габрово е одобрена като партньор в проекта „Подобряване на управлението и прилагането на структурните фондове за по-добро изпълнение на политиките и инструментите за научно-развойна дейност и иновации“ (IMPROVE). Дейностите са по международната програма „Интеррег Европа“ и ще се реализират до 2023 г.

Представители на осем регионални администрации и институции от Испания, Италия, Франция, Румъния, България, Естония, Финландия и Португалия ще си сътрудничат за повишаване ефективността на програмите за подкрепа на научните изследвания, технологичното развитие и иновациите. Идеята е да се увеличи капацитетът на участващите партньори.

По проекта ще се изготви анализ на регионалното състояние и механизмите за управление и изпълнение на структурните фондове. Ще бъдат разгледани добри практики от включените региони с акцент върху прилагането на стратегиите за интелигентна специализация. Дългосрочната цел е за подобряване на политиките в сферата на ниво управляващи органи и други заинтересовани страни.

Общата стойност на проекта е 1 514 216 евро, като бюджетът за Габрово е 115 411 евро.

Коментари

Задължително поле