Газът може да поевтинее с повече от 40% от април

Цената на природния газ у нас може да падне с повече от 40% от 1 април. Това заяви директорът на „Булгаргаз“ Николай Павлов на заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране, на което се обсъжда предложението на дружеството за нови цени от април.

В последните седмици се наблюдава намаление както на петролните деривати, така и на цените на газа на хъбовете. Ако днес даваме заявление за цената, то ще бъде по-ниско от обявеното сега намаление с 40,49%, посочи Павлов. Той поиска от КЕВР „Булгаргаз“ да отрази тази тенденция  идо 31 март да внесе по-актуално предложение за намалени на цената на газа от 1 април.

Припомняме, че "Булгаргаз" предложи на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) да утвърди цена на природния газ за м. април 2020 г. в размер 26,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) за крайни снабдители на природен газ. В сравнение с утвърдената за първото тримесечие на 2020 г. цена, предложената от "Булгаргаз" ЕАД цена за април е по-ниска с 40,49%, или със 17,83 лв./MWh.

Намалението на цената се дължи на успешно приключилите преговори на “Булгаргаз” ЕАД с ООО “Газпром eкспорт” за предоговаряне на механизма на ценообразуване на доставната цена на природния газ за България. На 2 март “Булгаргаз” и “Газпром eкспорт” подписаха допълнение към договора за доставка на природен газ, с което беше договорен новият механизъм за ценообразуване на доставната цена по хибридна формула, включваща петролна компонента и хъбова индексация, която е преобладаваща във формулата.

Коментари

Задължително поле