Ген.м-р Груди Ангелов, началник на Военната академия „Георги Стойков Раковски“: Поддържаме високо качество на обучение дори и в условията на пандемия

Академията издава дигитален бюлетин с полезни материали за COVID-19 и различни явни учебни документи

-Ген.Ангелов, как се справя Военната академия в условията на пандемия?

-Военната академия е сред първите висши училища в страната, които въведоха дистанционно онлайн обучение. Учебният процес и всички академични мероприятия своевременно бяха организирани посредством Системата за академична комуникация (САК), базирана на уебсайта на Академията и приложенията на MS Office 365 Education. Много бързо беше усъвършенствана действащата платформа за дистанционно обучение BLACKBOARD, при което най-важното е, че не допуснахме да отпаднат учебни занятия. Освен нея и приложенията на MS Office 365 Education, беше осигурен достъп и до други полезни ресурси, например – достъп до академичната библиотека. Външната част на Системата за академична комуникация е уеб сайтът ни rndc.bg, който е видим и достъпен от целия свят. Имаме и вътрешна страница, също достъпна, но само с акаунт за служители, преподаватели и обучаеми в Академията. Те могат да извършват различни научни и учебни дейности, да имат достъп напълно безплатно до всички приложения предоставяни от Microsoft, академичната библиотека, базите данни на Scopus и Web of Science, Blackboard Learn, издавания от Академията дигитален бюлетин с полезни материали за COVID-19 и различни явни учебни документи, събрани в общо облачно пространство. Това как се отразява тази организация на учебния процес в условията на пандемия, най-добре личи от проведена анонимна анкета за оценка на системата с отговори от 234 потребители. От тях се вижда, че 75% я оценяват като много успешна, а 23% я оценяват по-скоро като успешна. Следва да се отчете, че ежедневно в системата има над 2000 активни потребители, което говори за нейната значимост.В крайна сметка смятаме, че Академията успя своевременно да организира цялостния си живот в условията на пандемия и продължава да дава висококачествено образование на своите възпитаници – при пълно спазване на противоепидемиологичните мерки, но и без това да се отразява негативно на учебния процес. Разбира се, личното физическо присъствие в обновените ни учебни зали липсва и на преподавателите, и на обучаемите.

-Как се реализира международното сътрудничество на Академията в условията на пандемия?

-Академията участва активно в международното академично сътрудничество в интерес на развитието на военното образование. Тя представлява България в Консорциума на военните академии и институтите за изследване на сигурността и отбраната, както и в Конференцията на началниците на военни академии от държавите-членки на НАТО. Всичко това безспорно определя и водещото първо място в професионално направление „Военно дело“, което Академията заема в Рейтинговата система на висшите училища в Република България през последните години.С оглед на извънредната обстановка, която продължава повече от година, се наложи препланиране на учебния процес и участието на представители на Академията в международни форуми. Новите реалности наложиха редица ограничения за пътуване, обучение и обмяна на опит, но Академията беше подготвена за отговор на това предизвикателство – посредством платформите за дистанционно обучение и комуникация BLACKBOARD и MS Office 365, което е много важна инвестиция в бъдещото развитие на образователния процес.

-Има ли нови моменти в образователните програми за възпитаниците на Военната академия през настоящата учебна година?

-В Академията продължи да нараства броят на студентите. Само за последния прием е отчетен общ ръст от 230% на фона на общия спад на приема в страната, който е с по 6000 на година, с което изпълнихме на 100% утвърдената държавна поръчка. Планираме тази тенденция да продължи.

Междувременно разкрихме пет нови магистърски специалности – четири в професионално направление „Национална сигурност“ -„Индустриална, енергийна и климатична сигурност“, „Киберсигурност“, „Сигурност и противодействие на радикализацията и тероризма“ и „Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура“ и една в професионално направление „Психология“ -„Психология в сигурността и отбраната“. Така общият брой на магистърските специалности нарасна от 11 на 16.

Наред с досега провежданото съвместно обучение с Русенския университет „Ангел Кънчев“ по магистърска специалност „Защита на населението и критичната инфраструктура“, през настоящата учебна година продължихме дейността си по разширяване на междуакадемичното сътрудничество. Започнахме съвместно обучение на ОКС „магистър“ в ПН „Национална сигурност“ с Технически университет-София по специалност „Киберсигурност“ и с Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ по специалност „Национална сигурност – превенция и защита на инженерната инфраструктура“. Предстои сътрудничество и с БАН за прием по бакалавърска специалност „Киберсигурност“.Предстои подновяване на акредитацията на 10-те докторски програми. Постоянно се усъвършенства и квалификационната дейност – актуализирахме учебно-плановите документации за основните курсове, в съответствие с желанията на потребителите на кадри.

-Бяха направени някои основни ремонти в Академията, какво предстои и какво сте планирали в бъдеще, къде ще вложите усилията си, за да се подобрят учебно-битовите условия?

-С постановление на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. на Военна та академия бяха целево отпуснати финансови средства в размер на 7 млн.лева за обновяване на сградния фонд. С цел ефективното им разходване, определихме сградите, които се нуждаят от ремонт.

-През тази година честваме 200 години от рождението на Георги Раковски. Какви прояви са предвидени ?

-През тази година се навършват редица важни за нашата история годишнини и събития, които се подготвяме да отбележим подобаващо. Навършват се 200 години от рождението на Георги Стойков Раковски. Ще честваме75 години, откакто с Регентски указ № 6 от 5 март 1946 г. на Академията се дава да носи името на видния деец на българското националноосвободително движение, но и 100 години от смъртта на народния поет Иван Вазов. Военната академия с гордост носи името на своя патрон и е естествено да поеме организацията на събитията, посветени на един от най-великите българи. По този повод подбудихме учредяването на Инициативен комитет за тържествено отбелязване на годишнината от рождението на Раковски. За популяризирането на тази инициатива призовахме институции, организации и родолюбиви граждани да се присъединят и да подпомогнат нейното реализиране, което ще направи обществено достояние живота и делото на идеолога, организатора и ръководителя на националноосвободителното движение в България, посветил себе си в служба на Отечеството. Подготвяме научна конференция с международно участие „Георги Стойков Раковски – 200 години безсмъртие“, изработване на военно-учебен и документален филм за Раковски. Организираме дни на отворени врати във Военната академия, военно-спортни турнири, конкурси и др.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони