Георги Ушев и Мариета Райкова: Прави се опит за безпрецедентна намеса в независимостта на съда

Кадър от БНТ

Според нас председателите на съдилища не следва да бъдат медийни фигури, но след като в публичното пространство се лансира законопроект, който ще създаде повече проблеми отколкото да реши такива, сме длъжни да изразим позицията си, която е и такава на нашите колеги. При приемането на законопроекти, с които се решават толкова значими за обществото ни проблеми, принципно следва да се провежда широк обществен дебат. При приемането на тези законопроекти следва да бъдат спазвани правилата за изискване на становища от заинтересованите институции, в конкретния случаи Министерство на правосъдието, Висшия съдебен съвет, а и самите съдилища. Това не беше направено.

Това заяви председателят на Апелативния специализиран наказателен съд (АСНС) Георги Ушев в съвместно интервю пред БНТ с ръководителя на Специализирания наказателен съд (СНС) Мариета Райкова.

Ушев уточни в противовес с твърденията за неефективност на специализираното правосъдие, че за десетте години от съществуването си, в Специализирания наказателен съд са осъдени 2232 лица и са оправдани 405.

„За тази година броят на осъдените лица в Специализирания наказателен съд е 220, 70 са оправданите. Правосъдието не е Олимпиада, за да има стремеж за надскачане на брой дела. Според мен тази бройка, ако не е най-висока, то е в горната граница. При нас е коректно да се води статистиката по брой осъдени и оправдани, тъй като ад една присъда не се крие само едно лице. При нас има дори дело, в което подсъдими са над 40 лица“, каза от своя страна Мариета Райкова.

Председателят на АСНС допълни, че няма причина да се смята, че работа на специализираните съдилища се отличава по нещо от тази на общите съдилища, нито пък, че причините за отмяна или потвърждаване на актовете им се отличават от останалите органи. „Върховният касационен съд, който е трета и окончателна инстанция по делата, които разглеждаме, е достатъчно взискателен към актовете ни. Ако се проследи статистиката ни през годините е видно, че болшинството от решенията ни (повече от две трети от тях) се потвърждават от ВКС или се изменят в части, които не рефлектират върху въпроса за наказателната отговорност на подсъдимите. Няма отменени актове поради нарушаване на принципите за обективност и безпристрастност. Няма нито един наш съдебен акт, чийто аргументи да са други, освен чисто юридически. Винаги сме осигурявани пълна прозрачност на нашата дейност – от момента на избор на съдебен състав по делата, до крайния съдебен акт“, посочи Георги Ушев.

„При нас са най-сложните дела. Не само заради брой томове и брой подсъдими, свидетели и вещи лица, а и заради една усложнена фактология на предложеното за преценка престъпление. Често зад едно престъпление се крият над 100 деяния. Всяко едно от тези деяния трябва да се предложи на обсъждане в съдебно следствие, държавното обвинение да се опита да го докаже, а това отнема много време и много усилия. Престъпленията са различни – организирана престъпност в областта на телефонни измами, лихварство, отвличания, данъчни престъпления и други“, коментира и председателят на СНС Мариета Райкова.

„В редица доклади на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка се оценява изцяло положително дейността на специализираните институции по делата за организирана престъпност и именно поради тези резултати, мониторингът на България по Шести показател „Организирана престъпност“ е прекратен. Доказването на тези престъпления действително е трудно. А какво остава при разглеждането им по места, където всички се познават. При наличния формализъм в наказателния процес вместо да се решават същинските проблеми на наказателното правосъдие в страната, заради които сме били многократно критикувани и от европейските ни партньори, а именно прекомерният формализъм на нашият наказателен процес, се иска заличаване на успешно функциониращи съдебни органи и това се случва, държа да подчертая, заради определени казуси, чието решение, в една или друга насока, очевидно е важно за определени кръгове в държавата. Такива казуси може да има във всеки български съд и вместо да се изчака те да преминат през инстанционен контрол, се прибягва до закриване на съдебни органи заради тях“, допълни Георги Ушев.

Председателят на АСНС заяви още, че много трудно би могъл да се измисли механизъм делата така да бъдат прехвърлени в други съдилища, че да не се постигнат драстични забавяния по тях. „Ще бъдем изправени пред блокиране на множество дела, а други ще започнат от начало и то след разпит на десетки и стотици свидетели по някои от тях и провеждане на сложни експертизи, които по някога отнемат години. В доклада, който изпращаме на Европейската комисия сме подготвили списък с дела, които в момента се разглеждат и в двете съдебни инстанции, които са с голям обществен интерес и при закриването на съдилищата трябва да започнат от начало или в най-добрия случаи да се разглеждат от същите съдебни състави с голямо забавяне. Става въпрос за над 250 дела от общ характер, с над 1200 подсъдими, с повдигнати обвинения за над 2600 престъпления, които в момента са висящи пред двете съдебни инстанции“, каза Ушев и подчерта, че подобни големи промени в законодателството би следвало да бъдат подложени на широк обществен дебат, а становища да бъдат поискани от всички заинтересовани страни, което както стана ясно още по време на заседанието на Правната комисия на НС миналата седмица не е направено.

„Безпринципното и безпричинно преместване на дела от един съд в друг и осъществяване на тормоз над съдиите, чрез извършването на противозаконен подбор, кои от тях да догледат започналите в съда дела и кои да бъдат на практика понижени на длъжностите, които са заемали преди 10 години, без да са извършили никакви нарушения, представлява груба намеса в независимостта на съда“, завърши Георги Ушев.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Крими и право