ГЕРБ внесоха сигнал в прокуратурата срещу Таско Ерменков - за тероризъм

ГЕРБ внесе сигнал до прокуратурата срещу депутата от БСП Таско Ерменков заради публикацията му от преди няколко дни, в която той твърди, че водата в София е „отровна“. Твърденията бяха отречени от Столична община и дружеството "Софийска вода", което направи своевременни проби и публикува резултатите. От последните е видно, че  превишения в допустимите норми на опасни вещества няма.

Според ГЕРБ, с публикацията на Ерменков е предизвикал смут сред жителите на столицата. Данаил Кирилов, председател на правната комисия в парламента, обясни пред медии, че създаването на смут и страх е специална цел на деянието тероризъм. Затова сигналът на ГЕРБ е по членове 326 и 108а от НК., които касаят именно разпространяването на неверни твърдения с цел тероризъм.

"Твърденията (на Таско Ерменков - бел.ред.) предизвикаха тревога в 2 милиона граждани на София цял уикенд, въпреки своевременната реакция на Столична община и Софийска вода", обясни Данаил Кирилов. "Те наистина предизвикаха страх, смут и паника у гражданите, плюс това засегнаха престижа на институциите и вярата в тях", добави депутатът, припомняйки, че наказанието за тероризъм е от 5 до 15 години.

Според Кирилов, главният прокурор би могъл да иска имунитета на Таско Ерменков. "Не искам да разпространявам теза за фалшиви новини, но виждате как разпространяването на една невярна информация, може да предизвика смут в населението", добави той.

От ГЕРБ припомниха, че информацията на Ерменков е публикувана от множество медии и изтъкнаха, че тя е дошла от човек с агентурно минало в Държавна сигурност, за който се предполага, че трябва да има много информация.

Наказателен кодекс:

Чл. 108а. Който с цел да създаде смут и страх в населението или да заплаши, или да принуди орган на властта, представител на обществеността или представител на чужда държава или на международна организация да извърши или да пропусне нещо, извърши престъпление по чл. 115, чл. 128, чл. 142, чл. 142а, ал. 3, т. 2, чл. 143, чл. 143а, чл. 144, ал. 2, чл. 170, ал. 3, чл. 216, ал. 1 и 5, чл. 319б - 319г, чл. 326, чл. 330, чл. 333, чл. 334, чл. 336а, чл. 337, чл. 339, чл. 340, чл. 341а, чл. 341б, чл. 341в, чл. 344, чл. 347, ал. 1, чл. 348, чл. 349, чл. 350, чл. 352, ал. 1, 2 и 3, чл. 354, чл. 356е, чл. 356з, чл. 356к, чл. 356л и чл. 356м, се наказва за тероризъм с лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а когато е причинена смърт - с лишаване от свобода от петнадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Чл. 326. (1) Който предава по радио, телефон или по друг начин неверни повиквания или заблуждаващи знаци за помощ, злополука или тревога, се наказва с лишаване от свобода до две години.

(2) (Нова - ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Ако от деянието по ал. 1 са настъпили значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от петстотин до две хиляди лева.

Коментари

Задължително поле