Гласуваха промени за хората с увреждания (обзор)

Обвързват размера на помощите с минималния доход

Промените касаят около 500 хил. българи с инвалидност

Размерът на месечната помощ за социална интеграция за хората с увреждания вече ще зависи от степента на намалена работоспособност или от вида и степента на увреждането. Промяната влиза в сила след като народните представители гласуваха окончателно на второ четене промени в Закона за интеграцията на хората с увреждания в четвъртък. Текстовете бяха приети спешно от депутатите след като Върховният административен съд отмени системата за уеднаквяване на размера на добавките за хората с увреждания. Поправките в закона касаят около 500 хил. българи.

Според друга промяна в гласувания закон се въвежда определянето на база за изчисляване на месечната добавка за социална интеграция според гарантирания минимален доход, като месечната добавка за транспортни услуги се запазва в размер на 15%. Запазва се, както досега, месечната добавка за ползването на информационни и телекомуникационни услуги в размер на 20% от гарантирания минимален доход.

Право на месечна добавка съобразно вида на увреждането имат лица над 18 години  със затруднения в придвижването от 50% до 70,9%. Досега процентът беше 70%.

Добавката за лица с 50 и над 50 на сто, със 71 и над 71 на сто, с над 90 на сто намалена работоспособност ще бъде в размер на 20% от гарантирания минимален доход.

Лицата с трайни увреждания над 18-годишна възраст с над 90 на сто намалена работоспособност и военноинвалидите  ще имат право на добавка която се предоставя веднъж годишно  при наличие на медицинско предписание от лекар специалист в  трикратен размер  от гарантирания минимален доход.

Поправките също така ще ограничат риска хората с увреждания, които получават социални помощи, да отпаднат от списъка на взимащите добавка за инвалидност. Ще се осигури и непрекъснатост на получаваните до този момент месечни добавки с оглед на създадения правен вакуум, при който храта с увреждания не можаха да получат помощите си. По тази причина законодателните промени влизат в сила със задна дата от 12 юни.

Текстовете за социалните услуги и за хората с увреждания, които се подготвят като законопроекти в момента, целят да регламентират цялостно и комплексно правата на инвалидите в съответствие с Конвенцията за правата на хората с увреждания и социалните услуги. Това заяви вчера социалният министър Бисер Петков, който бе на посещение в Дупница и допълни, че се надява до есента да има комплексно решение на проблема.

Коментари

Задължително поле