Глоба за нерегистрирано прасе

Всеки, който отглежда животни в двора, трябва да регистрира личното си стопанство.

Това предвиждат промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, приети окончателно от парламента.

За целта собственикът трябва да подаде до директора на ОДБХ заявление по образец чрез кмета или кметския наместник, като за всяко заявление ще се издава входящ номер. За регистрацията няма да се плаща такса. Който отглежда животни в нерегистриран обект, ще се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение - от 1000 до 3000 лв.

Коментари

Задължително поле