Глобиха с 10 000 лв. пловдивска фирма заради измряла риба в река Чепеларска

РИОСВ-Пловдив глоби с 10 000 лв. фирма "Агрия" АД, произвеждаща препарати за растителна защита, заради замърсяване на река Чепеларска, което е довело до измиране на рибата във водите й в участъка при моста на село Катуница на 24 юли. Санкцията е наложена на основание Закона за опазване на околната среда заради изпускане на отпадъчни води с високи концентрации на метали, резултат от производството на пловдивското предприятие.

При извънредна проверка експертите на екоинспекцията в града под тепетата, Басейнова дирекция "Източнобеломорски район" и Регионалната лаборатория - Пловдив към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) са констатирали нарушения от страна на "Агрия" АД. Екоинспекторите са установили следните показатели на замърсения участък на реката: рН - 7.12, разтворен кислород - 6,5 мг/л, електропроводимост - 1735 µS/сm при норма 750 µS/сm. Взетите проби от Регионалната лаборатория към ИАОС също показват многократно превишаване на стандартите за качество на околната среда, което съответства на установените високи стойности на измерена електропроводимост.

 

Коментари

Задължително поле