Горанов: Младежката безработица и ниският ръст на заплатите ограничават растежа в ЕС

През последното десетилетие Европа премина през дълъг период на трудности, които, наред с останалото, са свързани и с недостатъчна степен на устойчивост спрямо икономически сътресения. Последната икономическа и финансова криза разкри, че много държави членки са имали слабости, чието преодоляване бе свързано със скъпоструващи мерки.

Това заяви министърът на финансите и председател на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) Владислав Горанов по време на макроикономическия диалог със социалните партньори, проведен днес в Брюксел, Белгия.

Според министър Горанов, въпреки че икономиката на ЕС напоследък е набрала скорост и експанзията й се очаква да продължи в близко бъдеще, редица предизвикателства остават, най-вече в областта на пазара на труда. По думите му, нетипично ниският растеж на работните заплати, заедно с все още високата дългосрочна и младежка безработица в някои държави членки ограничават частното потребление, а оттам и икономическия растеж.

„Ето защо настъпи моментът да подготвим икономиките ни с подходящи инструменти за повишаване на устойчивостта им спрямо бъдещи сътресения, за ефективно им преодоляване и за възможно най-бързо възстановяване при предприемане на необходимите стъпки за по-добро използване на трудовите ресурси“, посочи още Горанов.

Българският министър на финансите, вицепрезидентът на ЕК за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис, председателят на еврогрупата Марио Сентено и представители на ЕКОФИН и Европейската централна банка участваха в традиционната среща, на която бяха обсъдени настоящото икономическо положение и перспективите пред него, както и укрепването на икономическата устойчивост. Освен настоящото председателство, в срещата участват и следващите две – на Австрия и Румъния.

Диалогът е постоянна институционализирана форма на сътрудничество за взаимни политики и решения, която се провежда два пъти годишно. От страна на социалните партньори участие в дискусията взеха представители на Европейската конфедерация на профсъюзите, Конфедерацията на европейския бизнес BusinessEurope, Европейския център на работодателите и предприятията с публично участие и предприятията, предоставящи услуги от общ интерес и Европейската асоциация на занаятите и малките и средните предприятия.

Утре министър Горанов ще участва в редовното заседание на ЕКОФИН. В рамките на дневния ред се очаква Съветът да приеме препоръки за освобождаването от отговорност на Европейската комисия по изпълнението на бюджета на ЕС за 2016 г. и насоки за бюджета за 2019 г. Предвидено е провеждане на дискусия по доклада на експертната работна група на високо равнище за устойчивото финансиране в ЕС.

Коментари

Задължително поле