"Гранична полиция " получи 80 устройства за борба с нелегалната миграция

"Гранична полиция " получи 80 устройства които ще проверяват товарни автомобили и влакови композиции на граничните пунктове за наличието на укрити в тях хора, съобщават от МВР.

В резултат на изпълнението на проект „Доставка на газоанализатори”, съфинансиран по фонда „Вътрешна сигурност” на Европейската комисия, за нуждите на Главна дирекция „Гранична полиция“ са доставени 80 комплекта  преносими устройства за установяване на укрити лица в закрити помещения чрез измерване концентрацията на въглероден диоксид във въздуха (газоанализатори).

Оборудването е разпределено на регионалните дирекции "Гранична полиция" и ще бъде използвано от служителите, които проверяват товарни автомобили и влакови композиции на граничните пунктове за наличието на укрити в тях хора.

Проектът за доставяне на технически средства е част от дейностите, които ще допринесат за осигуряване на висока степен на контрол и защита на външните граници и ефективно противодействие на незаконната миграция през граничните пунктове.

Коментари

Задължително поле