Дават 80 млн. лева за „ромско включване“

Целите на програмата са достъп до заетост, образование, социални и здравни услуги на ромите и преодоляване на негативните стереотипи.

33 млн. от тях ще отидат за изграждане на социални домове и услуги

От средства ще се възползват 11 600 роми

Около 80 млн. лв. по европейската програма “Развитие на човешките ресурси” ще получат общините за обезпечаване на поредното “ромско включване”. Това става ясно от писмен отговор на ресорния министър Бисер Петков относно разпределението на средствата по програмата за 2014-2020 г.

Очакванията са след края на програмата поне 10 400 роми да са започнали търсене на работа или имат вече такава, да са ангажирани с обучение/образование или да са включени в социални и здравни услуги.

Парите се отпускат по два компонента, като по първия са отпуснати 50 млн. лв. по ОП “Развитие на човешките ресурси” и 5 млн. лв. по ОП “Наука и образование”.

Те ще отидат за общините от селските райони, както и за урбанизираните общини, които нямат предвидено строителство на социални жилища. В тях ще бъдат реализирани т.нар. “меки мерки”, разпределени в 4 направления: достъп до заетост, образование, социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване негативните стереотипи.

Общо 33 млн. лв. по двете оперативни програми ще отидат за 39 общини, в които ще се изграждат и реконструират социални жилища за ромите. На тези места също ще се реализират и четирите “меки мерки”.

Според изнесените данни до март по първия компонент са одобрени проектите на 52 общини на стойност 26 млн. лв., заради което останалите, отговарящи на изискванията, отново ще бъдат поканени да кандидатстват.

За малцинства, възрастни и деца

658 млн. лева за борба с бедността

658 млн. лв. са предвидени по европейската Оперативна програма за развитие на човешките ресурси до края на 2022 г. за “социално включване на уязвими групи и борбата с бедността”, става ясно от отговора на социалния министър. От тези средства освен ромски групи ще могат да се възползват деца и възрастни хора в нужда.

Разпределение на средствата

Политиката за осигуряване на подкрепа на децата и семействата ще бъде фокусирана върху въвеждането на нов подход в грижите за децата, насочен към превенция, ранна интервенция, подкрепа на семействата.

Част от парите са за целева подкрепа на реформите за премахване на институционалния модел на грижа за деца и настаняването им в семейна или близка до семейната среда.

В дългосрочната стратегия на ОП “Развитие на човешките ресурси” се предвижда и целева подкрепа за замяната на институционалния модел на грижа за възрастните и хората с увреждания с услуги в общността, както и подобряване на достъпа до тях.

Оперативната програма включва също подобряване на достъпа до здравеопазване и повишаване на здравната култура на уязвимите групи и общности чрез интегриране на достъпа до здравни услуги с услугите в други сфери (социална, пазар на труда), както и чрез здравно-информационни кампании.

Средствата за интегриране на маргинализираните групи ще бъдат разпределени между ромите и лицата в неравностойно положение от други етнически групи, бездомни или живеещи в лоши жилищни условия, в това число хора с произход от други държави, пребиваващи в страната.

Коментари

Задължително поле