Данаил Кирилов: Няма да подавам оставка, мониторингът е свален

Няма да си подам оставката, защото новината за мониторинг от ЕК е интрига. Това каза министърът на правосъдието Данаил Кирилов в сутрешния блок на „БНТ“.

„Не сме обект на мониторинг по смисъла на механизма за сътрудничество и оценка, по който в края на миналата година получихме последния доклад от главния секретариат на ЕК. Който доклад беше обявен за последен и беше обявено, че сме изпълнили критериите по удовлетворителен начин“, подчерта министърът.

„Това не беше препоръка. Тук се лееше манипулация между три инструмента. От една страна това е механизма за сътрудничество и оценка, който ние познаваме повече от десет години. Новостартиращ механизъм на Европейския съюз механизъм за проверка на върховенството на закона, който още официално не е стартиран, защото още не са уточнени окончателно правилата, по които ще се осъществява. И така наречения Европейски семестър, от където от едно изречение се целиш да се постигне внушението, че механизмът за сътрудничество и оценка не е приключил“, обясни Кирилов.

„Механизмът за върховенство на закона е по отношение на всички 28 държавичленки. Тоест ние от миналата година с приключването на последния доклад имаме възможността да стъпим наравно с всички други държави-членки. От три финални заключителни факта, два са осъществени, третият поради промяната на ЕК остана да се приключва. По отношение на нас ще се прилагат в еднаква степен всички контролни и мониторингови механизми, както в другите държави-членки. Много други държави-членки имат много по-сериозни проблеми с върховенството на закона, отколкото ние в България“, каза още министърът.

„Има задачи, които ние сме ги поели, които ще продължим компетентните институции да работим по тях и да осъществяваме целите и по които сме създали вътрешно национален постмониторингов механизъм. Съветът за координация и сътрудничество се конституира. Нормативната основания бяха обсъдени от Министерски съвет и се прие постановление за този съвет. Той ще работи преди да стартира европейският механизъм за мониторинг за върховенството на правото. В момента тече процедура по покана на неправителствени организации. Тя започна през март месец, но с оглед епидемията удължихме срока и мисля, че няма проблем до края на юни да се възползват всички неправителствени организации в тази област“, каза още Кирилов.

„Моята оставка винаги е на дневен ред. Няма да я подавам, защото това е интрига. Интрига, която тръгна от вестника на един проруски газов олигарх. Тази интрига беше подхваната от точно определени конкретни лица, които съгласувано извъртяха информацията и въведоха в заблуждение обществото . В този случай заради този подход няма да подам оставка. Това не означава, че след половин час няма да има друго основание или друга причина, по която да поискам да си подам оставката“, добави още министърът на правосъдието. 

Коментари

Задължително поле