Даниела Начева поема Спецпрокуратурата на мястото на Иван Гешев

Иван Гешев е шеф на прокурорския екип по делото „КТБ”, в който влизат Даниела Начева (в средата ) и Антоанета Софрониева.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи Даниела Костадинова Начева – заместник на административния ръководител на Специализираната прокуратура за изпълняващ функциите „административен ръководител“, считано от датата на встъпване Иван Гешев в длъжност „заместник на главния прокурор“ при Върховна касационна прокуратура до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Това съобщиха от пресслужбата на ВСС.

Предложението за определяне на Даниела Начева за и.ф. административен ръководител е направено от главния прокурор на Република България, поради предсрочното прекратяване мандата на Иван Гешев.

Прокурор Начева има над 20 години юридически стаж и е заемала длъжностите: следовател в Окръжна следствена служба – Пловдив от 23.04.1998 г. до 12.02.2006 г.; прокурор в Районна прокуратура – Пловдив от 13.06.2006 г. до 25.02.2016 г.; прокурор в Специализираната прокуратура от 25.02.2016 г. и към настоящия момент, като от 10.04.2018 г. е заместник-административен ръководител. Посочено е, че Даниела Начева притежава много добра правна подготовка, познава особеностите и спецификата на работа в Специализираната прокуратура, доказала е  висок професионализъм при изпълнение на служебните си задължения, делови и нравствени качества.

 

Коментари

Задължително поле