Даровитите деца на Сливен ще получат стипендии за 43000 лева от дарение на Чинтулов ученик

Стипендии на обща стойност 43 хиляди лева ще получат даровитите деца на Сливен, съобщи председателят на Общинската комисия за образование и култура Соня Келеведжиева. Стипендиите се връчват от 2006 година, с решение на общинския съвет. От тогава до момента са изплатени близо 400 хиляди лева за финансово стимулиране на талантливи деца и ученици.

Интересна подробност е фактът, че средствата се набират от дарение на сливенеца Хаджи Мина Пашов /1838-1881 г./, който е бил ученик на Добри Чинтулов. Хаджи Мина е сред най-големите спомоществователи на родния си град. Той завещава един от имотите си, в центъра на София, за нуждите на просвещението в Сливен. В началото на демокрацията сградата е била продадена.

Със средствата е построен част от модерния кооперативен пазар в центъра на Града под Сините камъни. А с част от постъпленията от наемите се осигуряват стипендии за децата и учениците, които са заели призови места на конкурси, състезания и олимпиади. На предстоящото заседание на общинския съвет се очаква да бъде приета нова наредба, която да урежда правилата за определяне на стипендиантите. Запазва се годишната стипендия на името на Хаджи Мина Пашов в размер на 10 минимални работни заплати. Тя се присъжда на класирал се младеж или девойка в международно и световно състезание, до 6-то място.

Ще бъдат присъдени и 3 годишни стипендии в размер на 6 минимални работни заплати всяка, както и месечни и еднократни стипендии, които се изчисляват на база половин заплата. Новото е, че вместо по 45, месечните и еднократните стипендии ще бъдат намалени до 30 на брой от всеки вид.

Коментари

Задължително поле