Да обърнеш газовете от 4600 коли в зелен ток

Скритият ресурс на България

Енергията от биомасата не е нищо повече от енергия, произведена от органична материя: дървесина, селскостопански остатъчни продукти, хранителни отпадъци - по същество всичко, което расте. Но земеделските производители имат и друг ресурс от биомаса, който може да се преобразува в използваеми форми на енергия - оборската тор.

EС забрани на фермерите да я изхвърлят или да я оставят свободно да гние на полето, заради замърсяването на почвите и водите с нитрати. Оставен на открито, 1 тон говежда тор отделя 10 м3 метан, въглероден диоксид и сероводород. Това прави кравите по-големи „унищожители“ на климата от автомобилите, защото всяка от тях отделя толкова вредни газове, колкото кола, изминала 18 000 км. Не е за вярване, но една пета от парниковите газове в атмосферата се генерират от добитъка.

Държавите в ЕС започнаха да използват животинската тор за производство на енергия. Биометанът се извлича по безотпадна биологична технология, при която вредните емисии биват оползотворени напълно и във въздуха не се отделя газ. За централите за биогаз това е суровината, от която произвеждат ток и никой няма интерес да я губи в атмосферата. Напр. модерната инсталация в село Труд спестява 250 000 м3 вредни газове годишно. Това са количествата, които отделят 4620 нови леки автомобила, ако 26 пъти за година са минали покрай с. Труд, пътувайки по магистралата на море. В същото време тази централата произвежда електроенергия, достатъчна за хладилниците, печките и осветлението на две села с големината на с. Труд по най-екологичен начин.

Коментари

Задължително поле