Двама трудови медиатори ще активират уязвими лица в община Павликени

Проектът е на Амалипе и е на стойност 816 400 лв.

Двама трудови медиатори вече са назначени по проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“. Основните им задължения се свеждат до достигане на неактивни лица, вкл. от ромски произход, които да бъдат идентифицирани, информирани и мотивирани за включване в заетост, обучение или регистриране в Дирекция „Бюро по труда”.

Медиаторите ще провеждат срещи с представителите на целевата група, на които ще обясняват предимствата им при промяна на социалния им статус. Екипът ще посещава регулярно всички населени места в общината. Офисът се намира в гр. Павликени, ул. „Раковски” №4, в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие (бившето начално училище).

В рамките на проекта са обхванати социално-икономически и образователни дейности, чрез които се цели да се постигне успешна интеграция на ученици, родители и безработни лица от уязвими групи на територията на община Павликени. Стойността му е 816 400,44 лв., от които 693 940,37 лева европейско съфинансиране и 122 460,07 лева национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е до 31.12.2020 г. Договорът се финансира от Европейския съюз.

Партньори по проекта са ЦМДТ „Амалипе“ гр.Велико Търново, СУ „Бачо Киро“ гр. Павликени и Общинско предприятие „БКД” гр. Павликени. Асоциирани партньори по проекта са Министерство на образованието и науката, Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Регионална здравна инспекция.

Коментари

Задължително поле