Два проекта стартират в защитено жилище за младежи с интелектуални затруднения

Снимка: Архив

Ще бъдат направени обновяване на базата и подготовка за заетост на младежи

Защитеното жилище за лица с интелектуални затруднения в търговищкото село Лиляк започва работа по два проекта. Ще бъде закупено допълнително обзавеждане, като легла, гардероби за спалните помещения за настанените там. Проектът за обновяването на материалната база е на стойност 29 990 лв. и ще бъде финансиран от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Съфинансирането от страна на Сдружение „Закрила, обич и вяра“, което управлява социалната услуга в жилището, е в размер на 2 999 лв.

Вторият проект е за премахване запрещението на трима младежи, настанени в жилището. Целта е те да могат да се реализират на трудовия пазар. Към всеки от младежите ще бъдат изградени подкрепящи мрежи. С тяхна помощ ще бъде изготвен личен профил и житейски план на младите хора, чрез т.нар. „подкрепено вземане на решения“. Проектът е на стойност 2985 лв. и се финансира от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения.

Общо 8 са младежите, настанените в Защитеното жилище в Лиляк, уточняват от местната администрация в Търговище. Там те изграждат социални, трудови умения и навици, които да им помогнат да водят самостоятелен и пълноценен начин на живот в среда, близка до семейната.

Реализирането на двата проекта ще допринесе за по-високото качество на предоставяните социални услуги, за тяхното модернизиране, както и за по-добрата жизнена и социална среда на потребителите.

Коментари

Задължително поле