Дебелец вложи 30 000 лв. в ремонти на детски площадки

Приключи ремонтът на детската площадка на кръстовището между ул. „Работническа“ и „Христо Ботев“ в Дебелец. Подменени са уредите за игра, поставена е ударопоглъщаща настилка, монтирани са нови дървени елементи на оградата, пейки и кошчета за отпадъци.

Тя е четвъртата от общо седем детски площадки на територията на града, на която са извършени ремонтни дейности с оглед на изискванията на Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

„Още в началото на мандата ми, бе извършен оглед на състоянието на всички обекти за игра на децата на открито. Отделно от това, всички детски площадки подлежат на контрол от специализиран орган. И проверките на място, и докладите, показаха недобро състояние - амортизирани съоръжения, корозирали елементи, липса на подходяща настилка в зоните на падане от уредите. Констатирани са множество несъответствия с нормативните изисквания за безопасност.

С оглед на тяхното обезопасяване и благоустрояване, поетапно започнаха ремонтните дейности.” – разказа кметицата Снежана Първанова.

По спечелен проект от Кметство Дебелец пред МОСВ и програма ПУДООС през 2017 година бе обновена обособената детска площадка в междублоковото пространство на ул. „Иван Вазов“. През следващата година в привлекателни и в съответствие с изискванията на наредбата се превърнаха площадките в Централния парк на града и на ул. „Александър Стамболийски“. Общо изразходваните средства са в размер на близо 30 000 лева. Ресурсът за различните обекти е осигурен от проект по ПУДООС към МОСВ, от общинската програма „Инициативи на местните общности“ и от бюджета на Кметството.

За привеждане в европейски вид и съгласно нормативните изисквания, остават още три детски площадки. За едната от тях вече има заявен интерес за превръщането и в спортна площадка с рампа за велосипеди. Ще бъдат закупени и фитнес уреди за открито.

Коментари

Задължително поле