Деветокласници на тест за разбиране на текст

Деветокласници от цялата страна за първи път ще се явят на външно оценяване по функционална грамотност. Тестът ще бъде положен от представителна извадка от около 5600 ученици и ще се проведе на 30 ноември, съобщиха от Министерството на образованието.

Изпитът ще провери способността на учениците да осмислят, обобщават и тълкуват текст, както и да извличат и прилагат информацията в него. Текстовете в изследването могат да бъдат с различен контекст - личен, образователен, социален и професионален. То ще се проведе между 9 и 13 часа и ще е с продължителност един учебен час.

Инструментариумът е разработен от Центъра за контрол и оценка на качеството на училищното образование и ще включва 24 задачи с избираеми и свободни отговори.

Външното оценяване по функционална грамотност е заложено в Националния план за действие в изпълнение на стратегията за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2015-2016 г.

Резултатите ще бъдат представени на регионалните управления по образование и училищата до средата на декември. Чрез тях се предвижда да се разработят конкретни политики за преодоляване на съществуващите проблеми.

Според последните данни на инициативата „Образование 2030“ 40% от българските младежи на възраст между 15 и 16 години са функционално неграмотни. Те не разбират текстовете, които четат и не могат да приложат наученото в реални житейски ситуации. За сравнение в ЕС този процент е 20 на сто, а стремежът на общността е той да падне до 10% до 2020 година.

Коментари

Задължително поле