Деница Сачева: Бяха открити 206 000 деца, които липсват в образователната система

Деница Сачева. Снимка: БНР

Механизмът за включване в образованието на необхванатите в училище деца не е кампания, а политика на Министерството на образованието и науката, която се изпълнява с желанието и волята на всички министри в кабинета, и в дългосрочен план ще даде много добри обществени ефекти. Това каза заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева по БНР.

Според нея очакванията за добри резултати от прилагането на механизма само за няколко месеца се оправдават.

"Първо с това, че действително почти 20 хиляди деца са върнати обратно в клас и второ – за първи път действително беше направена такава проверка за това кои са децата, които подлежат на пълен обхват на национално ниво и така бяха открити тези 206 000 деца, които всъщност липсват в образователната система", обясни Сачева.

Заместник-министърът на образованието, натоварен пряко с координирането на механизма, допълни, че до момента почти 11 100 екипа в цялата страна са обходили адреси на 189 000 деца, като за 54% от тях има данни, че се намират в чужбина, а 25% - не са намерени на посочения настоящ адрес.

В коментар по казуса с момичетата, държани от родителите си в пълна изолация в кв. „Люлин“, Сачева отбеляза, че две от тях също са били част от масива деца, които са издирвани от екипите за обхват, но те са били класифицирани в групата на 25-те процента деца, които не са намерени на първоначално идентифицираните адреси, поради което е трябвало да бъдат подадени за издирване в МВР. Най-голямата сестра не е била обект на издирване в рамките на механизма, тъй като той е насочен към обхват на деца в задължителна училищна възраст, а третата дъщеря е навършила 19 години.

При връщането на двете по-малки сестри в училище предстои извършване на задълбочена социална оценка и съвместна работа на представители на образователните институции с психолог, допълни Сачева.

Работата на екипите за обхват е доста трудна, тъй като гражданите не подават точна информация за адресите си в регистрите, съседите невинаги дават вярна информация, а има и родители, които крият децата си, отбеляза заместник-министърът на образованието и науката.

"Но това не ни отказва. Напротив, търсим допълнително механизми, с които бихме могли да направим така, че децата да бъдат издирени и съответно вкарани в клас… Усилията на държавата са насочени към това да направим интегрирана информационна система между всички институции – тоест система, в която институциите могат да обменят данни помежду си. Така че започнахме това с Агенция за социално подпомагане, имаме вече и уверението на Министерството на вътрешните работи, с тях ще започнем пилотен проект в област Ловеч и тази наша политика ще се задълбочава, защото проблемите са много дълбоки, много големи, много мащабни и те не могат да бъдат решени просто за няколко месеца", увери Сачева.

До 30 ноември 2017 г. върнатите в образователната система деца са 17 297, като от тях 1 221 деца са отпаднали повторно, припомни заместник-министърът на образованието. Според нея причините за напускане на училище от тези ученици са свързани предимно със заминаване в чужбина, преместване в друго населено място и здравни проблеми, но в 18% от случаите родителите изразяват нежелание децата да ходят на училище.

Коментари

Задължително поле