Депутатите приеха промени в енергийната стратегия на страната

Парламентът прие промени в Енергийната стратегия до 2020 г. в синхрон с концепцията за развитие на Южния газов коридор в Европа. Целта е подобряване на сигурността и диверсификация на доставките.

Промените в документа са свързани с газов хъб „Балкан“ и създаване на концепция за изграждането му. Концепцията е в синхрон с проектите за развитие на Южния газов коридор и в пълно съответствие с плановете за развитие на газовата инфраструктура в Европа, в посока подобряване сигурността на доставките и диверсификацията на източниците и маршрутите на доставка на природен газ.

С цел осигуряване на необходимата пазарна среда за осъществяването на газовия хъб, ще бъде създадена ликвидна и функционираща газова борса.

До края на 2018 г. „Бургартрансгаз“ трябва да предприеме всички необходими действия, при спазване на приложимото българско и общностно законодателство, за реализация на проекта за разширение на газопреносната инфраструктура от българо-турската граница до българо-сръбската граница.

До края на годината „Бургартрансгаз“ трябва да предприеме необходимите действия да започне процедура за придобиване на акционерно участие в изграждане на новия терминал за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция. Дружеството трябва да предприеме и действия за преструктуриране на действащия дългосрочен договор с „Газпром експорт“.

"Интерконекторът Гърция-България е проект в необратима фаза на своята реализация", обясни министърът на енергетиката Теменужка Петкова по време на дебатите.

„На финалната права са резултатите от обществените поръчки, така че проектът да може да стартира своето строителство в началото на следващата година. Това, което е заложено в пътната карта, която сме представили и заедно с ЕК сме съгласували, предвижда през 2020 г. проектът да бъде въведен в търговска експлоатация“, каза още тя.

По отношение на интерконекторът със Сърбия, Петкова посочи: „Ние подписахме споразумение със сръбския колега и този проект ще бъде факт до май месец 2022 г. Тази концепция, освен интерконекторните връзки на България със съседните страни, включва и разширяване на газопреносната инфраструктура на територията на страната".

Коментари

Задължително поле