Депутати учат чужди езици за 115 000 лв.

Обучението е в периода 2019 г. - 2022 г.

Депутатите ще учат чужди езици, предстои им обучение по трите основни европейски езика - английски, немски и френски. За целта ще бъдат похарчени 115 000 лв. от бюджета на Народното събрание. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от дата на сключване на договора за възлагането є. От условията на поръчката става ясно, че курсовете ще бъдат 150 учебни часа, в които ще се преподават всички 5 нива (от А1 до С1) за трите езика.

Обучението ще бъде както за придобиване на общи разговорни умения, така и за специализирани - юридически английски, както и немски, и френски за работа с институциите на ЕС.

Обществената поръчка е за периода 2019 г. - 2022 г. Провеждането на обучението на сформираните групи във всички нива ще бъде в рамките на 150 учебни часа за общ английски, немски и френски и от 60 до 120 часа за специализиран английски, немски и френски език.

Курсът ще се провежда два пъти седмично по 3 учебни часа, всеки един, от които по 40 минути. Времето ще бъде съобразено с работното време на парламентарните служители. Обучението ще се провежда в сградата на парламента, а учебниците ще бъдат за сметка на обучаемите.

Курсът няма да е първият подобен за българския парламент. Езиковите курсове с комуникативна насоченост са провеждани и през предишните мандати.

Коментари

Задължително поле