Десет нови жилищни сгради вдигат в Търновско, спадът е близо 67% за година

Намаляло е строителството и на сгради за административни нужди

Общинските администрации на територията на Великотърновска област през второто тримесечие на тази година са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради със 111 жилища и на 31 други сгради с 11 334 кв. м разгъната застроена площ. Това сочат данните на Бюро „Статистически изследвания – Велико Търново”.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 8.3%, разгънатата им застроена площ - с 33.1%, а броят на жилищата в тях е по-малко със 7.5%.

През периода в региона е започнал строежът на 10 блока със 74 жилища в тях и с 11 018 кв. м обща застроена площ, и на 21 други сгради с 23 177 кв. м разгъната застроена площ.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 44.4%, жилищата в тях - с 40.8%, а общата им застроена площ - с 29.2%. Броят на започнатите други сгради се увеличава с 10.5%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради бележат спад с 66.7%, жилищата в тях - с 80.6%, а разгънатата им застроена площ - със 76.5%. Започнатите други видове сгради също намаляват - с 36.4%, докато общата им застроена площ нараства с 47.2%.

Коментари

Задължително поле