Деца усвояват тънкостите на иконографията в СУ "Бачо Киро" в Павликени

Обучението се провежда в специално открит кабинет в учебното заведение

Деца усвояват тънкостите на иконографията в СУ "Бачо Киро" в Павликени. В обучението са се включили 15 момчета и момичета от IV до VII клас. "Заниманията се провеждат в специално създаден кабинет по проект "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи" на община Павликени. Оборудвахме клуба с около 10 000 лева", сподели директорът на училището Петя Неделчева.

Тя допълни, че часовете по иконопис се водят от преподавателят по изобразително изкуство в учебното заведение Илко Костадинов. Учителят запалил възпитаниците си по иконографията като им е предоставил специална книга с оригинали на икони от 16 век. Специфичната техника на рисуване на библейски образи допаднала на учениците, които пресъздават творенията си върху предварително обработено дърво.

"Заниманията по иконопис започнаха с рисуване на Богородица и Исус Христос и след въведението в религията, децата сами избират кои други светци да изобразят", обясни Петя Неделчева.

По думите и в училището функционират общо 20 клуба по интереси. Създадени са и 10 клуба за личностно развитие. Във всеки от тях са привлечени по 3-4 деца, които се нуждаят от индивидуален подход.

"Наскоро обособихме фитнес център, два компютърни кабинета, както фонетичен кабинет за интензивно изучаване на английски език. В него бяха инвестирани 40 000 лева", информира Петя Неделчева.

По проекта за подобряване на образователната среда в школото, в което се обучават интегрирано ученици от етническите малцинства в създадените 10 клуба за личностно развитие са включени 108 ученици.

Проведени по 20 консултации месечно във връзка с кариерното консултиране на учениците. Създадени и работещи са 3 учебно-тренировъчни фирми. Проведени са 10 тематични родителски срещи по населени места в рамките на учебна година. "Цялостната дейност доведе до повишаване нивото на родноезиковата подготовка, чуждоезиковата подготовка, подготовката в областта на информационните технологии и подготовката по всички други предмети", подчерта Петя Неделчева. 

Тя допълни, че в резултат от проектните дейности, училището ще се превърне в защитена среда, която да помага на учениците да замислят и осъществяват собствени проекти и инициативи, чрез които да изразят своето мнение и да влияят на политиката и практиките отнасящи се до тях.

„По време на лятната ваканция поддържахме и фитнес клуб. През лятото работи и клуб по компютърни науки, тъй като училището има традиции в областта на природоматематическите науки и надграждаме, включително и чрез новата специалност „Компютърна графика“, която предлагаме от миналата учебна година“, обясни още Петя Неделчева.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Региони