Деца футболисти от Елена с участие в турнир в Балчик

15 деца от община Елена с треньор Румен Антонов с подкрепата на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ще вземат участие в турнира „FOOTball for ALL“. Той се организира от „Соник старт“ и е част от Националната кампания за толерантност„Аз съм тук и мога да ти бъда приятел“.

Спортното събитие се провеждаза трета поредна година поради голяминтерес и доказано въздействие в подкрепа на каузата за толерантност  и ще събере приятелите на футболната игра от  27 юни до 2 юли на стадион „Градски“ в Балчик.

Националната кампания за толерантност има за цел да създаде повече възможности за утвърждаване на позитивния модел на възпитание както в семейството, така и в обществото като цяло, формиране на активно отношение към толерантността във всичките й многолики проявления, промяна на обществените нагласи и създаване на междукултурно единство и уважение на многообразието, подкрепа на социалното включване на уязвими групи. Футболният турнир е демонстрация в подкрепа на целите на кампанията.

Коментари

Задължително поле