Димитър Маргаритов, КЗП: Потребителите често не се замислят колко им струват „безплатните“ електронни услуги в Интернет

Често пъти потребителите, без дори много да се замислят, дават своето съгласие за използване на техни лични данни в замяна на това да получат една или друга „безплатна“ електронна услуга. Европейската комисия счита, че в тези случаи има елемент на възмездност и затова предлага регулация в средата на социалните мрежи основно по отношение на комерсиалните сделки, доближаваща се до тази в класическата онлайн търговия. Това коментира председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Димитър Маргаритов по телевизия „Европа” във връзка с Новата сделка за потребителите на ЕК и влезлия в сила Регламент за личните данни.

Новата сделка за потребителите изисква вече в много по-голяма степен от администраторите на социалните мрежи да поясняват недвусмислено, че определени профили, анонси, оферти са платени и имат рекламен и търговски характер. За да не се получава смесване и да не се заблуждават потребителите, че влизат във взаимодействие с някой като тях, а всъщност да се окаже, че са в класически преговори за сделка“, обясни Маргаритов по повод констатацията на водещия Николай Лефеджиев, че много от профилите в социалните мрежи са фирмени.

„Именно поради това новите законодателни предложения въвеждат правила, които вече са познати в комерсиалната търговия – правото на отказ от договора, възможността да получите преддоговорна информация. Много повече се акцентира на това, че не просто трябва да се кликва върху прозорец, който Ви приканва да дадете опрделена информация за себе си, а да получите предварително информация за това какво ще се случи, ако Вие влезете в подобен тип отношения с този, който Ви ги предлага“, добави той.

Маргаритов обърна внимание на това, че дори когато става дума за т.нар. „безплатни“ услуги, потребителите индиректно си плащат с  личната информация и с това, че стават „мишена“ на широкомащабни рекламни кампании. „Например, „облачните услуги“ – давайки съгласието си да бъдат използвани Вашите лични данни данни, Вие можете да бъдете вкаран в система за формиране на профили и да бъдат изследвани Вашите наклонности като потребител, съответно – да бъдете актакуван от различен тип рекламни анонси и това да формира Вашето потребителско поведение, включително когато харчите пари“, обясни той. И допълни, че макар създадени като платформи с безплатна регистрация за обмен на информация и мнения между хората, за да съществуват и печелят, те използват рекламния бизнес, а основателите им са едни от най-богатите хора в света.

Председателят на КЗП заяви, че когато новите правила станат реална законова норма, контролните органи следва да могат да осъществяват проверки така, както го правят по отношение на търговците, да налагат санкции за нарушения и да изискват те да бъдат преустановявани.

На финала на разговора Маргаритов посочи, че влизането в сила на Регламента за личните данни е добра новина за потребителите в Интернет, тъй като могат да бъдат по-спокойни, че – макар и да са обект на определени атаки с различен тип оферти, в много по-малка степен ще бъдат изложени на риск техният личен живот и неприкосновеност, а оттам – ще намалее и възможността с тях да бъде спекулирано.

Коментари

Задължително поле