Днес е устният изпит по журналистика за кандидат-студенти в СУ "Св. Климент Охридски"

Устният изпит по журналистика се провежда в Софийския университет "Св. Климент Охридски", предаде БНР.

Той протича под формата на събеседване на изпитните комисии с кандидат-студентите. На тях ще бъдат задавани едни и същи въпроси с цел обективност на оценките и съпоставимост на знанията.

До устен изпит по журналистика се допускат кандидат-студентите, получили оценка на писмения изпит по журналистика не по-ниска от среден.

Коментари

Задължително поле