МВнР с препоръки във връзка с необичайните студове в САЩ

Задържаха двама души, заплашвали с покушение Макрон

Министър Горанов: Българинът не е готов достатъчно за солидарност

Разширяват обхвата на допустимите за саниране жилищни блокове

Литва размени агенти с Норвегия и Русия

Майкъл Блумбърг дава 100 млн. долара за рекламна кампания срещу Тръмп

Българка е бутнала жена върху релсите на жп гара в Рим

Проф. Тодор Кантарджиев: Починалото 3-годишно дете е било с риновирус

Изпокараха се за неплатения болничен лист (обзор)

Фонд „Земеделие” ще търси 43,1 млн. лв. от къщи за гости за нарушения

Тамер Левент влиза от сериал в сериал

Белият дом публикува стенограмата от първия телефонен разговор между Тръмп и Зеленски

Фалконът ослепя над София (обзор) Не е лошо да се помисли за нов самолет, заяви шефът на “Авиоотряд” 28

„Труд Уикенд“ – един вестник за два дни

15 милиона лева от ЕС за детски кътове във фирми

Добруджанци към зелените: Картирали сте като степи гробище, пътища, гори Гражданска инициатива "Да спасим Крайморска Добруджа" с декларация

Гражданска инициатива „Да спасим Крайморска Добруджа“ разпространи декларация, в която призовава българските учени да се разграничат от позицията на „зелените“ по казуса със защитените територии в крайморска Добруджа.

Публикуваме текста без редакторска намеса:

„В отговор на Научната общност и тяхното искане добруджанци да се „извинят“, за това че ги биха полицаи, питаме следното учените на България:

Готови ли сте да затриете голяма част от българското селско стопанство в Крайморска Добруджа, без никакъв социално-икономически анализ и първични данни от проведени теренни проучвания на ЦЯЛАТА ТЕРИТОРИЯ на ТРИТЕ Защитени Зони „Комплекс Калиакра“ за местообитанията, „Калиакра“ за птиците и „Белите скали“ за местообитанията?
Как установихте наличието на всички растителни и животински видове, предмет на опазването им? Покажете първичните теренни проучвания на българския народ, за да докажете, че научните Ви данни съществуват и не манипулирате българския народ и българското правителство! Докажете, че не работите свързано със Зелените НПО, които получават милиони евро европейски пари, за измислени проучвания и наблюдения на лалугери, чучулиги, гъски и др.
Защо зоната за „Комплекс Калиакра“ е чертана от НПО Зелени Балкани, а не сте обиколили и прегледали всички имоти Вие и в присъствие на собствениците на имоти? Признайте си, че нямате достатъчно научни данни за птиците, а малкото такива са Ви дадени основно от БДЗП. А вие с лека ръка зачертахте цяла Крайморска Добруджа! Картирали сте със степи гробище, пътища, гори, ниви и обработваеми земи!
Нека всички истински български учени се разграничат от колегите си „еколози“, които взимат милиони работейки „на частно“ със Зелени НПО, манипулират научни данни и си играят с поминъка и живота на хората! 38,5% от територията на България е в НАТУРА 2000! ДОКОГА!

* * *

Изпращаме Ви пълния списък със засегнатите имоти от Заповед за забрана за земеделие и строителство на МОСВ и картите на имотите с начина на трайно ползване и собственост в Кадастъра, картирани с местообитания на понто-сарматски степи.

Допълнително Ви изпращаме и картите на имотите с Начина на трайно ползване (НТП) и собственост в Кадастъра за цялата територия на ЗЗ „Комплекс Калиакра“. Ако окончателната заповед за обявяване бъде издадена, то тя е необжалваема! (Чл. 12, ал. 7 от ЗБР);

Затова ИБЕИ – БАН и Зелените НПО бързат да се приеме и заплашват с оставки и европейски глоби! Също предизвикаха недоволството и боя над добруджанци, защото се опитаха насилствено и зад гърба на хората да проведат Обществените обсъждания на Интегрирания план за управление и да подпишат на всяка цена протоколите за провеждане! Има много свидетели и записи! И всичко това в интерес на парите и собствените си проекти (по-долу е описано).

В предоставените карти с конкретни имоти е посочено, че авторът на очертанията на зоната е ….. НПО Зелени Балкани, чиито Председател до 2016г. е Тома Белев! Питаме кой подготвя картния материал на МОСВ – Зелени Балкани, под диктата на Тома Белев ли определя кои имоти са степи и кои не?

Във връзка с предстоящото посещение на Министър Нено Димов в Каварна на 11.08.2017г., относно Заповедта за забрани на земеделие и строителство и Интегрирания план за управление на трите защитени зони:

НАСТОЯВАМЕ МОСВ ДА ПРЕДОСТАВИ ПЪРВИЧНИТЕ ДАННИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ. СЪЩО НАСТОЯВАМЕ ЗА ЦИФРОВИ ДАННИ ОТ МОНИТОРИНГА НА ПТИЦИТЕ И ДРУГИ ВИДОВЕ ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ, ПРОВЕДЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТРИТЕ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, ОБЕКТ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

СЪЩО ИСКАМЕ ВСИЧКИ ДАННИ ЗА АРЕАЛИТЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ПТИЦИ, ОБЕКТ НА ОПАЗВАНЕ ПО ТРИТЕ ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ.

СЪЩО ИСКАМЕ ПЪРВИЧНИТЕ НАУЧНИ ДАННИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕРИТОРИИТЕ И НА ТРИТЕ ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ, КАКТО И МЕТОДОЛОГИЯТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ХАБИТАТИТЕ.

ПОКАЖЕТЕ КАРТИ С ВСИЧКИ ИМОТИ И НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ОТ ИНТЕГРИРАНИЯ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ по трите защитени зони „КОМПЛЕКС КАЛИАКРА“ за местообитанията, КАЛИАКРА за птиците и БЕЛИТЕ СКАЛИ за местообитанията. ТАКА ЯСНО ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ КОЛКО ХОРА ЩЕ СА ЗАСЕГНАТИ.

image-1

КОЛКО ЧАСТНИ ИМОТА СА ЗАСЕГНАТИ от Заповедта на МОСВ

Според Кадастралните карти към 2017г. около 30% са частните имоти, картирани с местообитания на понто-сарматски степи.
Ограниченията ще важат за около 9000 декара частни земи, на около 2550 собственика на частни имоти.
От тях 4750 декара са земеделски земи (за земеделие), а урбанизирани са 4052 декара (за строителство). Характерът на придобиване на голяма част е закупуване от Общините Каварна, Шабла и Балчик, като платените пари са влезли в бюджета на общините. Другата част от имотите са реституирани.
Сред имотите има такива с Начин на трайно ползване: гори, ниви, овощни насаждения, инвестиционни имоти, пасища, имоти отредени за строителство и др. Останалата част са държавни или общински земи с различно предназначение.

БЕЗ ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЕКТИ
Общо 1362 декара са засегнатите Общински или Държавни земи, които са предназначени за обществена дейност в полза на хората. Тези имоти са картирани с понто-сарматски степи. Сред тях е и имот, отреден за ГРОБИЩЕ – гробището на село Топола! Питаме еколозите и учените в БАН – как ще се погребват мъртвите добруджанци в понто-сарматските степи? Трябва ли степта да се опазва от покойници! Чие местообитание ще е гробището? Ще могат ли хората да прекопават гробовете на дедите си!

Предназначението на имотите е за: Гробищен парк; За местен път; За селскостопански, горски, ведомствен път; За археологически паметник на културата; Обществен селищен парк, градина; Депо за битови отпадъци (сметище); Водностопански, хидромелиоративни съоръжения; Овраг, промойна (дере).
Това означава, че в очертаните територии с понто-сарматски степи няма да може да се строята селскостопански пътища, гробища, ведомствени пътища, да прочиства дерета, да прочиства и прави разкопки на археологичните паметници на културата, не може да се строят местни пътища.
Общинските пътища към плаж Болата и Нос Калиакра са картирани с местообитания на понто-сарматски степи. Как хората ще стигат до тези обекти?

БЕЗ ГОРИ И ГОРСКА РАСТИТЕЛНОСТ
Над 5400 декара са очертани като понто-сарматски степи, но реално върху тях има гори, а на малко места има типичната за района висока храстова растителност. Начина им на трайно ползване е гора, от които частни гори са 1000 декара, а държавни гори са 4400 декара. Понятието за степ не означава ли, че тя трябва да е само с тревни съобщества на понто-сарматски степи, без дървета и друга растителност? Според Интегрирания план за управление, предложен от БАН и Зелени НПО, се предвижда като консервационна дейност да бъдат защитени степите, но как ще стане от гората – степ? Ще бъдат ли премахнати гори и храсти на териториите, които са гори? Изобщо възможно ли е да има степ в гора?!?! Тези гори предпазват бреговете и склоновете от свлачища и са предназначени да спрат характерните свлачищни процеси в района на Балчик, Белите скали, Бялата лагуна, Иканталъка и много други.

БЕЗ ЛЕТИЩЕ БАЛЧИК
3700 декара са Публична държавна собственост с начин на трайно ползване урбанизирана територия, която представлява имота на летище Балчик. То влиза в територията и на Защитена Зона „Комплекс Калиакра“ за местообитанията, и на територията на Защитена зона „Калиакра“ за птиците. На него не са картирани местообитания на понто-сарматските степи, но при въвеждане на Заповедта за обявяване на Защитена зона Комплекс Калиакра на неговата територия ще трябва да се опазват местообитанията на диви птици, бозайници и влечуги. Това означава абсолютно „затриване“ на летището в Балчик, защото самолетите ще смущават птиците в района.

БЕЗ КОНВЕНЦИОНАЛНО ЗЕМЕДЕЛИЕ, САМО АГРОЕКОЛОГИЯ

В Интегрирания план за управление (ИПУ) картата на защитените зони е много по-голяма, а засегнатите хора са хиляди! На трите защитени зони се определят три целеви зони – (А – ядро на защитените зони; В – зона за природосъобразно ползване; С – екологосъобразна урбанизирана зона). От плана не става ясно по какъв начин са определени зоните за управление на целевата територия. Това не се обяснява на хората умишлено, за да може на тъмно и набързо да „натресат“ на хората ограниченията за земеделие и човешка дейност!

%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%b8%d0%bf%d1%83
При преглед на картата (стр. 356 от ИПУ) може да се установи, че ядрото на защитените зони обхваща повече от 50% от цялата територия, а за останалите територии се предвижда земеделие, което отговаря на принципите на агроекологията, като се забранява конвенционалното земеделие. Агроекологията ще стане защължителна. Това е земеделие без употреба на селскостопанска техника, която смущава гнездящите и летящи птици в земеделските имоти в ключови за обработката на земята периоди на годината. Също няма да може да се използват хербициди за борба с полските вредители, насекоми и най-вече плевели! Какво ще се прави ако дойдат скакалци? Липсва социално-икономически анализ за негативните последици и как тези забрани ще се отразят на добивите, качеството на продукцията и приходите на земеделските стопани! Същевременно планът не дава решение, че парите за агроекологични плащания са осигурени. Освен това договорите за тези плащания, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, са вече подписани, договорени и се изпълняват и не е ясно дали изобщо е налице необходимия ресурс за обезщетение на земеделските стопани, които ще трябва да променят начина си на производство. В икономическата обосновка на проектите при кандидатстване по ПРСР има заложени критерии за възвращаемост и икономическа рентабилност на инвестицията при ползване на Европейски средства. Ограничителните мерки ще доведат до спадане на тази рентабилност и невъзможност за изпълнение на Бизнес плановете. Това ще доведе до санкции от ДФЗ към селските стопани за периода на изпълнение на договорите.

С въвеждането на Агроекологията (задължитено Био производство) качеството на продукцията ще падне и продукцията няма да може да се продава на конкурентния пазар. В сектора плодове и зеленчуци селските стопани ще са най-засегнати, защото конкуренцията в този сектор е огромна. Турски, гръцки и македонски плодове и зеленчуци заливат пазара ни и натиска върху производителите на пипер, пъпеши, дини, праскови, кайсии и др. характерни за Крайморска Добруджа култури ще се увеличи фатално!

Ефектът при зърнопроизводителите ще се усети спрямо нивото на световните цени на стоковите борси. След процесите в Украйна, натискът на украинско зърно свали цената на българския слънчоглед и пшеница с около 20%. В Украйна ресурсите – техника, работна ръка, гориво, фунгициди, наем на земята и рента са много ниски. Това са всички значими елементи, които формират себестойността на продукцията. Така ще сме неконкурентни! На Украйна свалиха входното мито за Европейския съюз и реално на Европейския съюз, който ни стимулира да работим в Натура 2000, ще сме абсолютно неконкурентни. България е един от големите производители на фуражна и хлебна пшеница, а това ще се промени, защото нашата нископроизводителност ще ни изтика от пазара. В момента евтиния украински слънчоглед се внася в България, натискът е огромен, а българския слънчоглед остава непродаден заради високата цена.

САМО ЗАБРАНИ, РЕЖИМИ И РЕСТРИКЦИИ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМИ И ГОРИ = НОВИ МИЛИОНИ ЗА „ЕКОЛОЗИТЕ“!

Планът не съдържа активни мерки, а единствено забрани, режими и ограничения. Изключение правят няколко проекта (стр. 395-397) с косвен ефект, но със значително финансиране (общо повече от 15 500 000 лв.), сред които:
– Въвеждане на Интегрирана система за ранно оповестяване с цел предотвратяване на сблъсъци на птици с ВЕП в района на Калиакра: бюджет повече от 2 100 000 лв., основна за външна експертиза;

– Център, специализиран за консервационни дейности в тревни местообитания: Персонал – „Той може поетапно да бъде окомплектован за 3 години с персонал от 20 човека с длъжности: директор 1 бр., счетоводител-касиер 1 бр. администратор 1 бр., „главен експерт” – 1 бр., „старши експерт” – 2 бр., „експерт” – 4 бр., технически персонал: лаборанти 2 бр., полски работници 4 бр., механизатори 4 бр. Други активи: обработваема земя 5 ha, материални активи на стойност 6-8 милиона лв. Годишен бюджет 700.000 до 1.250.000 лв.“ – съгласно описанието, само този проект за 10-те години на действие на плана са необходими повече от 12.000.000 лв., без ясна гаранция за ефекта от работа на този център;

– За дейности за опазване на зимуващите червеногуши гъски: предвижда се 500 дка земеделска земя да бъде преобразувана в микрорезервати, с изкуствено задържане на сладка вода, чрез снегозадържащи огради и охрана, и мониторинг на гъските – заложен е ресурс от 1.400.000 лв.

И трите проекта са предвидени така, че изпълнители по тях да са институти на БАН и природозащитни организации. С други думи, тези организации са планирали собствените си приходи за следващите 10 години, още повече, че предвидения експертен ресурс е изключително голям! Заложени са и поредица от научни проекти – 6 на брой, с неопределен бюджет, както и процедура за избор на изпълнител за петгодишната оценка от изпълнението на плана, отново без яснота на бюджета.

И нито една мярка за работа със заинтересованите страни и планиране на съвместни действия, обучения, друга подкрепа. Не е извършена каквато и да е финансова оценка на останалите предложени дейности, в т.ч. и финансов анализ, какъв е необходимия финансов ресурс за предложеното закупуване на земя и за компенсиране на собствениците на частни земи.

МОНИТОРИНГ, МОНИТОРИНГ, МОНИТОРИГ – лежим и гледаме птици и тревици за много парици (любимата работа на „еколозите“)

Планът съдържа инструкции за мониторинг на целевите обекти – видове и природни местообитания – които не са съобразени с реалните потребности на територията. Заложеният мониторинг (стр. 398) е изключително интензивен, без да е представена мотивация и аргументация как той ще бъде инкорпориран в националния мониторинг. Например:

– При мониторинга на преминаващите видове птици – ежегодно, в два периода – от 1 март до 15 май и от 1 август до 31 октомври – целодневно за целия период на мониторинг. Наблюденията се правят с невъоръжено око, бинокъл и зрителна тръба, като след това е предвиден дълъг процес на анализ на резултатите. Това превръща този вид мониторинг в ежедневно, непрекъснато занимание, за минимум 2-3 експерта;

– За морските бозайници са предвидени проучвания от брега, със самолет и с кораб, не е направена калкулация на необходимите ресурси, в т.ч. финансови средства. Не е предвидено как получените данни ще бъдат обработвани с данни за останалата територия на Черно море и т.н.

Не по-малко интензивни са и останалите типове мониторинг на видовете и природните местообитания. Така Калиакра е превърната в научна база, в която десетки експерти трябва да работят целогодишно, за да броят, определят популации, изчисляват и проучват. Стойността на такъв мониторинг би струвала милиони левове.

ЛИПСА НА ДАННИ ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ВИДОВЕ

Интегрирания план за управление НЕ СЕ БАЗИРА НА ДОСТОВЕРНИ и ДОСТАТЪЧНО ДАННИ за наличие на защитени видове. Липсват протоколи и данни, измервания, конкренни теренни проучвания за първичните данни. Методологията на проучванията е крайно неясна и съмнителна – няма критерии по които се определят местообитанията и кога един вид тревичка представлява местообитания. Защо ВСИЧКИ видове са определни като приоритетни при липсата на данни за тях? Затова питаме:
1. Към плана приложени ли са първични данни от теренни проучвания?

2. Когато видовете не са установени, на каква база са направени предложенията за високо ниво на защита?

Пример 1:
Стр. 203 – „442 Ficedula semitorquata (Полубеловрата мухоловка)
Природозащитно състояние: неблагоприятно
Според данни от Стандартният формуляр (СФ) през зоната преминават неизвестен брой индивиди.
Данни, налични в Информационната система за защитените зони от мрежата Натура 2000, получени по време на проекта „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І” – видът не е установен по този проект (не е ясно какво има предвид автора. Птици не са картирани по този проект, с изключение на някои частични проучвания, направени от БДЗП в рамките на задачата за разработване на карта за местата, за ветрогенераторите).

НАСТОЯВАМЕ МОСВ ДА ПРЕДОСТАВИ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СОБСТВЕНИЦИ ПЪРВИЧНИТЕ ДАННИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ, ЗА ДА МОЖЕМ ДА ВЗЕМЕМ ИНФОРМИРАНО РЕШЕНИЕ ЗА НАШАТА СОБСТВЕНА СЪДБА! А НЕ ТЯ ДА СЕ РЕШАВА НА ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА!

Карти, пространствени данни и информация относно заповедта по чл. 19, ал. 1 от ЗБР за защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ може да видите ТУК

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментирайте от Фейсбук

Коментари (5)

  1. Зелените нямат никаква експертиза освен да взимат пари при всеки удобен случай!

  2. Нищо чудно, те се доказаха многократно като изключително некомпетентна пасмина.

  3. прави са гражданите, учените трябва да се разграничат от зелените, защото позицията на тия псевдоеколози не се основават на нищо, освен на личната им изгода. хората добре са си го казали, дано ги чуят и уважат искането им

  4. Ами как няма да са чертали на изуст при положение, че Добруджа дори не могат да я покажат къде се намира на картата. Много е лесно от жълтите павета в София да се раздава акъл. Нали телевизията им е на 5 мин. пеш. Ама хората дето са на 500 км трябва да се съобразяват с неукостта и неграмотността на тези измамници, които се вълнуват само как да вземат някой милион повече за наблюдение на треви.

  5. Хехе! Много са им жалки опитите на зелените да завземат частните имоти.

Коментарите са заторени

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.