Борис Бонев: Нормално е партията с най-много мандати да има председател на СОС

15 души загинаха при експлозия в китайска мина

Корнелия Нинова: Няма да подавам оставка Тези 50 човека, които ми поискаха оставката, се оказаха 21, заяви лидерът на БСП

Проф. Димитър Иванов: Дебатите за брекзит през последните 3 години парализираха британската политическа система

Украйна отхвърли предложения от „Газпром“ нов договор за транзит на газ

ТОП университет по приложни науки от Холандия идва на гости в София

Премиерът инспектира изграждането на участък от магистрала „Хемус“ (ВИДЕО)

Платна на Светлин Русев и Нерон на търг днес Стартира първият фонд за инвестиции в изкуството у нас

Прокуратурата и ГДБОП разбиха група за производство за фалшиви документи

Сухопътните войски отбелязват своя празник

Децата, приети в болница с хранително отравяне, са в добро състояние

Израелската ПРО прихвана четири ракети, изстреляни от Сирия

Рядък син диамант беше продаден за близо 15 млн. долара

САЩ: Израелските селища на Западния бряг не са незаконни

Вижте какво ще е времето днес

Доц. д-р Румен Ерусалимов: Търсенето на специалисти по застраховане и социално дело изпреварва предлагането и това води до по-високи стартови заплати в бранша

Въз основа на сключен меморандум за стратегическо партньорство между Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, двете институции реализират дългосрочен проект, озаглавен „Булстрад Академия“. Съвместната инициатива дава възможност за поредица организирани квалификационни обучения за служители от застрахователния бранш. В първия випуск на „Булстрад Академия“, за който се проведе четиридневно обучение по „Застрахователен мениджмънт“ (Организация и управление на застраховането), се дипломираха 19 представители на всички генерални агенции и централата на ЗАД Булстрад Виена Иншуранс Груп. Какви специалисти в областта на застраховането и осигуряването търси бизнесът, къде и как се обучават такива специалисти – отговори на тези въпроси потърсихме от доц. д-р Румен Ерусалимов – ръководител на първата в България и единствена до момента застрахователна катедра – катедра „Застраховане и социално дело“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Свищов.

– Доц. Ерусалимов, катедра „Застраховане и социално дело” стартира квалификационни обучения за служители от застрахователния бранш. Как премина обучението на първия випуск и какво предстои по този съвместен проект, който Стопанска академия реализира със ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп?

– Основната идея на проекта Булстрад Академия е да се прокарат мостове между теорията и практиката, като по този начин се обедини теоретичното познание с практическия опит в сферата на застраховането. Съвсем естествено беше реализирането на тази концепция да се търси тук, където е поставено началото на застрахователната наука в България и където е основана, през далечната 1950 година и продължава да функционира първата българска застрахователна катедра.
Старта на обучението на първия випуск беше даден в 9.00 часа на 30.05. в заседателната зала на Корпус „Юг“ на Стопанска академия. Освен мен в лекторския екип бяха включени още трима членове на катедра „Застраховане и социално дело“: доц. д-р Венцислав Василев; гл. ас. д-р Анелия Панева и гл. ас. д-р Милен Митков, както и трима експерти от ЗАД Булстрад: Иво Груев (изпълнителен директор); Пламен Шинов (изпълнителен директор); Евгения Кало-Колова (директор на дирекция „Правна“). За моя радост интересът към представения материал беше огромен, а спойката между теория и практика в лицето на академичните преподаватели и експертите от Булстрад, изключително здрава. За това говорят постигнатите резултати от обучението, което завърши с квалификационен изпитен тест по теория и по практика. Преобладаващата част от обучаемите получиха отлични оценки, а двама от тях: Клементина Куцарова (представител на генерална агенция на Булстрад Пловдив) и Любомир Андреев (от централата на Булстрад в София), не допуснаха дори една грешка. Така вместо един, двама бяха удостоени от Ректора на Стопанска академия на специална церемония по връчването на дипломните сертификати, с грамота за „Отличник на випуска“.
Надявам се, че това беше само началото. Силната мотивация на обучаемите, отзвукът който инициативата получи в застрахователния бранш, както и изградената спойка в преподавателския екип, ме карат да вярвам, че проектът Булстрад Академия не само ще продължи, но и ще се развие в бъдеще в посока обучение не само на служителите на ЗАД Булстрад Виена Иншуранс Груп, но и на други застрахователни организации.

– Извън конкретния проект, как се отнася бизнеса към обучението на младите кадри, които Стопанска академия подготвя за застрахователния и осигурителния бранш? Осъществяват ли се и други подобни партньорства?

– От позицията на преподавател с повече от 20 години стаж и понастоящем ръководител на катедра „Застраховане и социално дело“ отговорно мога да заявя, че завършилите специалност „Застраховане и социално дело“ в СА „Д. А. Ценов“ са търсени и предпочитани кадри от застрахователния и осигурителния бизнес в страната. Дългогодишна практика е преподавателите от катедрата да се явяват в качеството на медиатори при осъществяването на връзка между студентите от специалността и бизнеса. Звучи парадоксално, но е факт, че през последните две години не успяваме да удовлетворим всички нужди на застрахователния и осигурителния бизнес, по отношение на кадрите. Завършилите специалността могат да избират между няколко предложения за работа, което води до стартови заплати изразени в четири цифрени суми. Освен това катедра „Застраховане и социално дело“ има сключени договори за партньорство и сътрудничество с институции като КФН и НОИ, застрахователните дружества „Алианц България Живот“ , „Лев Инс“ и „Евроинс“. В началото на тази година такива договори сключихме и с двете застрахователни брокерски асоциации БАЗБ и АЗББ, които имат офиси и представителства в почти всички градове на страната. Предмет на договорите за партньорство и сътрудничество са: организирането на съвместни обучения, кръгли маси и конференции по актуални проблеми в застраховането и осигуряването; платени стажантски програми за студентите от специалността; съвместно обсъждане на учебните планове, с цел актуализация на учебния материал, съобразно нуждите на бизнеса. В основата на всичко това стои обучението и реализацията на студентите от специалност „Застраховане и социално дело“.

– В свищовското висше училище се поставя началото на застрахователната наука в България и дълги години единствено Стопанска академия е подготвяла кадрите за сферата на застраховането и осигуряването. До колко към днешна дата е атрактивна специалност „Застраховане и социално дело”?

– Благодарение на големия родолюбец и дарител Димитър Апостолов Ценов в град Свищов е открито Висше търговско училище, в което учебният план е съобразен и е по подобие на берлинското Ханделсхохшуле. Дарителят изрично, в своето завещание, указва, че в това самостоятелно и независимо висше учебно заведение трябва да се изучават науките по застрахователно дело. По този начин Свищов и Стопанска академия се превръщат в единствения в страната център за подготовка на кадри за застраховането. Началото на застрахователната наука в България е поставено на 1 септември 1936 г. с Указ № 376 на цар Борис III и последващото откриването на ВТУ „Д. А. Ценов“ на 8 ноември същата година. В учебния план на първия випуск са включени дисциплините „Общо учение за застраховането“ и „Специално учение за застраховането“, изучавани в III и IV курс. Времето налага въвеждането на специализации във висшето икономическо образование. Така през 1949 година, в унисон с традициите при обучението по застраховане, единствено на свищовската академия е дадено правото да развие специалност по застраховане. Във връзка с това, на 31.01.1950 г. е създадена първата в България застрахователна катедра наименована „Застрахователно дело“ с ръководител проф. д-р Велеслав Гаврийски. И към настоящия момент, катедра „Застраховане и социално дело“ при Стопанска академия е единствената в България  застрахователна катедра.
Изгражданата десетилетия застрахователна и осигурителна школа днес продължава да се развива. В катедрата работи екип от опитни изследователи и преподаватели, уважавани в българските и чуждестранните институции, занимаващи се със застраховане, социална и здравна политика. Академичният състав включва четирима доценти, четири главни асистенти и един асистент. Всички членове на катедрата притежават образователната и научна степен доктор.

– Какво включва обучението на студентите и къде намират професионална реализация след дипломирането си?

– Основната образователна цел на специалност „Застраховане и социално дело” е подготовката на квалифицирани специалисти за нуждите на икономическата практика, притежаващи задълбочени знания, умения и практически навици, предоставящи им възможност за работа в сферата на застраховането и социалната защита в България и в страните – членки на Европейския съюз. За тази цел обучението по специалността включва общотеоретична и практико-приложна подготовка в областта на застраховането, социалното осигуряване, здравното осигуряване, социалното подпомагане и социалните услуги.
След първите три семестъра, където се изучават дисциплини от фундаменталния блок, даващи общи икономически познания, студентите от специалността могат да специализират своето обучение в три основни направления: застраховане; социалнозащитни дейности; актюерство. По този начин, освен общоикономически познания, възпитаниците на специалност „Застраховане и социално дело” придобиват специализирани умения и компетентности, които им позволяват успешна реализация и професионално израстване в застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, в Комисията за финансов надзор, в системата на Националния осигурителен институт, в системата на Националната агенция по приходите, в системата на Агенцията за социално подпомагане, в Национална здравноосигурителна каса, в управленските екипи на лечебни заведения, като застрахователни и осигурителни посредници, в отделите за управление на риска и управление на човешките ресурси на фирми и предприятия от различни сфери на дейност.
Във връзка с качеството и адекватността на обучението, учебният материал непрекъснато се обновява. В актуализирането на учебните планове участват и представители на различните институции и организации от практиката, с които катедра ЗСД има сключени договори за партньорство и сътрудничество. С тях обменяме информация, организираме конференции; кръгли маси и семинари, на които нашите студенти се запознават с проблемите на бизнеса, с новостите в държавните регулации, с перспективите за развитие на застрахователния и осигурителния пазар. Партньорството ни с Булстрад, за което говорихме, също е стъпка в тази посока.
Наши възпитаници се реализират успешно по специалността не само в България, но и в чужбина. Особено ме радва факта, че поне трима, за които имам информация, работят като актюери (престижна и високо платена професия) във Великобритания. Други наши възпитаници развиват своите кариери в Германия, Франция, Норвегия и САЩ. Членството на България в ЕС дава допълнителни възможности в тази посока. Завършилите специалността и успешно провели квалификационен изпит в КФН за застрахователен брокер, могат да работят като такива във всички страни-членки.

– Какви са тенденциите в развитието на застрахователните и осигурителните пазари, и как това повлиява върху мотивацията на младите хора да изберат да се обучават в спец. ЗСД?

– Застрахователният и осигурителният пазари следват тенденциите в икономическото развитие на страната. В последно време все по-отчетливо се забелязва съживяване и излизане от икономическата и финансова кризата, която се отрази на българската икономика, в частност и на застрахователния и осигурителния бизнес. След 2011 година се забелязва ръст на премийните приходи, реализирани от застрахователните и пенсионноосигурителните дружества. Това доведе до засилване интереса на бизнеса към кадри. В последните две години търсенето на специалисти, завършили специалността, изпреварва предлагането и това логично доведе до по-високи стартови заплати за нашите възпитаници. Това ме кара да вярвам, че интересът към специалност „Застраховане и социално дело“ значително ще се увеличи.

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.