Прелива язовир Кърджали

Без банкови такси за плащане към ведомства Прилагането на облекчението ще зависи от всяко ведомство

Отказват на клиент да му продадат алкохол, той хвърля ръчна граната Двама души бяха убити и още няколко ранени в столицата на Молдова Кишинев

„Люлин“ предава от Марс

Руското МВнР покани всички посланици на среща по случая Скрипал на 21 март

Валери Симеонов: Когато партньорите поискат да се оттегля от правителството, ще го направя

Конституцията и народът

София по-добра за живот от Москва Виена запазва първото място

Нова ТВ купува 100% от “Нет Инфо“

Обвиняват БДЖ в нагласени поръчки

Класика и пера в зала „България” Иновативният пърформанс „Еволюция” развълнува публиката

Нападателят от Мериленд е загинал от раните си в болницата

Хасан Азис: Приемам нормално Ердоган да казва, че Кърджали е останал в душата му

Цвета Караянчева: Политиците трябва да си говорят Срещата на европейските лидери с президента Ердоган у нас е важна

„Бандата на Оушън“ обира ротативки Четирима мъже дистанционно хаквали софтуера на игралните апарати

Доц. д-р Румен Ерусалимов: Търсенето на специалисти по застраховане и социално дело изпреварва предлагането и това води до по-високи стартови заплати в бранша

Въз основа на сключен меморандум за стратегическо партньорство между Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп, двете институции реализират дългосрочен проект, озаглавен „Булстрад Академия“. Съвместната инициатива дава възможност за поредица организирани квалификационни обучения за служители от застрахователния бранш. В първия випуск на „Булстрад Академия“, за който се проведе четиридневно обучение по „Застрахователен мениджмънт“ (Организация и управление на застраховането), се дипломираха 19 представители на всички генерални агенции и централата на ЗАД Булстрад Виена Иншуранс Груп. Какви специалисти в областта на застраховането и осигуряването търси бизнесът, къде и как се обучават такива специалисти – отговори на тези въпроси потърсихме от доц. д-р Румен Ерусалимов – ръководител на първата в България и единствена до момента застрахователна катедра – катедра „Застраховане и социално дело“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” в Свищов.

– Доц. Ерусалимов, катедра „Застраховане и социално дело” стартира квалификационни обучения за служители от застрахователния бранш. Как премина обучението на първия випуск и какво предстои по този съвместен проект, който Стопанска академия реализира със ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп?

– Основната идея на проекта Булстрад Академия е да се прокарат мостове между теорията и практиката, като по този начин се обедини теоретичното познание с практическия опит в сферата на застраховането. Съвсем естествено беше реализирането на тази концепция да се търси тук, където е поставено началото на застрахователната наука в България и където е основана, през далечната 1950 година и продължава да функционира първата българска застрахователна катедра.
Старта на обучението на първия випуск беше даден в 9.00 часа на 30.05. в заседателната зала на Корпус „Юг“ на Стопанска академия. Освен мен в лекторския екип бяха включени още трима членове на катедра „Застраховане и социално дело“: доц. д-р Венцислав Василев; гл. ас. д-р Анелия Панева и гл. ас. д-р Милен Митков, както и трима експерти от ЗАД Булстрад: Иво Груев (изпълнителен директор); Пламен Шинов (изпълнителен директор); Евгения Кало-Колова (директор на дирекция „Правна“). За моя радост интересът към представения материал беше огромен, а спойката между теория и практика в лицето на академичните преподаватели и експертите от Булстрад, изключително здрава. За това говорят постигнатите резултати от обучението, което завърши с квалификационен изпитен тест по теория и по практика. Преобладаващата част от обучаемите получиха отлични оценки, а двама от тях: Клементина Куцарова (представител на генерална агенция на Булстрад Пловдив) и Любомир Андреев (от централата на Булстрад в София), не допуснаха дори една грешка. Така вместо един, двама бяха удостоени от Ректора на Стопанска академия на специална церемония по връчването на дипломните сертификати, с грамота за „Отличник на випуска“.
Надявам се, че това беше само началото. Силната мотивация на обучаемите, отзвукът който инициативата получи в застрахователния бранш, както и изградената спойка в преподавателския екип, ме карат да вярвам, че проектът Булстрад Академия не само ще продължи, но и ще се развие в бъдеще в посока обучение не само на служителите на ЗАД Булстрад Виена Иншуранс Груп, но и на други застрахователни организации.

– Извън конкретния проект, как се отнася бизнеса към обучението на младите кадри, които Стопанска академия подготвя за застрахователния и осигурителния бранш? Осъществяват ли се и други подобни партньорства?

– От позицията на преподавател с повече от 20 години стаж и понастоящем ръководител на катедра „Застраховане и социално дело“ отговорно мога да заявя, че завършилите специалност „Застраховане и социално дело“ в СА „Д. А. Ценов“ са търсени и предпочитани кадри от застрахователния и осигурителния бизнес в страната. Дългогодишна практика е преподавателите от катедрата да се явяват в качеството на медиатори при осъществяването на връзка между студентите от специалността и бизнеса. Звучи парадоксално, но е факт, че през последните две години не успяваме да удовлетворим всички нужди на застрахователния и осигурителния бизнес, по отношение на кадрите. Завършилите специалността могат да избират между няколко предложения за работа, което води до стартови заплати изразени в четири цифрени суми. Освен това катедра „Застраховане и социално дело“ има сключени договори за партньорство и сътрудничество с институции като КФН и НОИ, застрахователните дружества „Алианц България Живот“ , „Лев Инс“ и „Евроинс“. В началото на тази година такива договори сключихме и с двете застрахователни брокерски асоциации БАЗБ и АЗББ, които имат офиси и представителства в почти всички градове на страната. Предмет на договорите за партньорство и сътрудничество са: организирането на съвместни обучения, кръгли маси и конференции по актуални проблеми в застраховането и осигуряването; платени стажантски програми за студентите от специалността; съвместно обсъждане на учебните планове, с цел актуализация на учебния материал, съобразно нуждите на бизнеса. В основата на всичко това стои обучението и реализацията на студентите от специалност „Застраховане и социално дело“.

– В свищовското висше училище се поставя началото на застрахователната наука в България и дълги години единствено Стопанска академия е подготвяла кадрите за сферата на застраховането и осигуряването. До колко към днешна дата е атрактивна специалност „Застраховане и социално дело”?

– Благодарение на големия родолюбец и дарител Димитър Апостолов Ценов в град Свищов е открито Висше търговско училище, в което учебният план е съобразен и е по подобие на берлинското Ханделсхохшуле. Дарителят изрично, в своето завещание, указва, че в това самостоятелно и независимо висше учебно заведение трябва да се изучават науките по застрахователно дело. По този начин Свищов и Стопанска академия се превръщат в единствения в страната център за подготовка на кадри за застраховането. Началото на застрахователната наука в България е поставено на 1 септември 1936 г. с Указ № 376 на цар Борис III и последващото откриването на ВТУ „Д. А. Ценов“ на 8 ноември същата година. В учебния план на първия випуск са включени дисциплините „Общо учение за застраховането“ и „Специално учение за застраховането“, изучавани в III и IV курс. Времето налага въвеждането на специализации във висшето икономическо образование. Така през 1949 година, в унисон с традициите при обучението по застраховане, единствено на свищовската академия е дадено правото да развие специалност по застраховане. Във връзка с това, на 31.01.1950 г. е създадена първата в България застрахователна катедра наименована „Застрахователно дело“ с ръководител проф. д-р Велеслав Гаврийски. И към настоящия момент, катедра „Застраховане и социално дело“ при Стопанска академия е единствената в България  застрахователна катедра.
Изгражданата десетилетия застрахователна и осигурителна школа днес продължава да се развива. В катедрата работи екип от опитни изследователи и преподаватели, уважавани в българските и чуждестранните институции, занимаващи се със застраховане, социална и здравна политика. Академичният състав включва четирима доценти, четири главни асистенти и един асистент. Всички членове на катедрата притежават образователната и научна степен доктор.

– Какво включва обучението на студентите и къде намират професионална реализация след дипломирането си?

– Основната образователна цел на специалност „Застраховане и социално дело” е подготовката на квалифицирани специалисти за нуждите на икономическата практика, притежаващи задълбочени знания, умения и практически навици, предоставящи им възможност за работа в сферата на застраховането и социалната защита в България и в страните – членки на Европейския съюз. За тази цел обучението по специалността включва общотеоретична и практико-приложна подготовка в областта на застраховането, социалното осигуряване, здравното осигуряване, социалното подпомагане и социалните услуги.
След първите три семестъра, където се изучават дисциплини от фундаменталния блок, даващи общи икономически познания, студентите от специалността могат да специализират своето обучение в три основни направления: застраховане; социалнозащитни дейности; актюерство. По този начин, освен общоикономически познания, възпитаниците на специалност „Застраховане и социално дело” придобиват специализирани умения и компетентности, които им позволяват успешна реализация и професионално израстване в застрахователни и пенсионноосигурителни дружества, в Комисията за финансов надзор, в системата на Националния осигурителен институт, в системата на Националната агенция по приходите, в системата на Агенцията за социално подпомагане, в Национална здравноосигурителна каса, в управленските екипи на лечебни заведения, като застрахователни и осигурителни посредници, в отделите за управление на риска и управление на човешките ресурси на фирми и предприятия от различни сфери на дейност.
Във връзка с качеството и адекватността на обучението, учебният материал непрекъснато се обновява. В актуализирането на учебните планове участват и представители на различните институции и организации от практиката, с които катедра ЗСД има сключени договори за партньорство и сътрудничество. С тях обменяме информация, организираме конференции; кръгли маси и семинари, на които нашите студенти се запознават с проблемите на бизнеса, с новостите в държавните регулации, с перспективите за развитие на застрахователния и осигурителния пазар. Партньорството ни с Булстрад, за което говорихме, също е стъпка в тази посока.
Наши възпитаници се реализират успешно по специалността не само в България, но и в чужбина. Особено ме радва факта, че поне трима, за които имам информация, работят като актюери (престижна и високо платена професия) във Великобритания. Други наши възпитаници развиват своите кариери в Германия, Франция, Норвегия и САЩ. Членството на България в ЕС дава допълнителни възможности в тази посока. Завършилите специалността и успешно провели квалификационен изпит в КФН за застрахователен брокер, могат да работят като такива във всички страни-членки.

– Какви са тенденциите в развитието на застрахователните и осигурителните пазари, и как това повлиява върху мотивацията на младите хора да изберат да се обучават в спец. ЗСД?

– Застрахователният и осигурителният пазари следват тенденциите в икономическото развитие на страната. В последно време все по-отчетливо се забелязва съживяване и излизане от икономическата и финансова кризата, която се отрази на българската икономика, в частност и на застрахователния и осигурителния бизнес. След 2011 година се забелязва ръст на премийните приходи, реализирани от застрахователните и пенсионноосигурителните дружества. Това доведе до засилване интереса на бизнеса към кадри. В последните две години търсенето на специалисти, завършили специалността, изпреварва предлагането и това логично доведе до по-високи стартови заплати за нашите възпитаници. Това ме кара да вярвам, че интересът към специалност „Застраховане и социално дело“ значително ще се увеличи.

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.