До 1500 лв. помощ от фонд "Ин витро" в Шумен

Двойки с репродуктивни проблеми вече могат да кандидатстват за финансова подкрепа от общинския фонд „Ин витро“ в Шумен. Той ще осигурява финансова помощ веднъж годишно в размер до 1500 лв., като кандидатите ще имат право на подпомагане до три пъти, поясняват от общината.

Правилникът за организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, които живеят на семейни начала, както и необходимите документи за кандидатстване са на сайта на Община Шумен. Комисията, която ще разглежда документите на кандидатите, ще заседава в края на месец април.

Процедурите, които общината ще финансира, могат да бъдат извършени в здравни заведения на територията на цялата страна. Фондът ще финансира изследвания, манипулации и процедури, които не се покриват от Центъра за асистирана репродукция или НЗОК след становище на специалист по репродуктивна медицина.

Кандидатите трябва да са български граждани, задължително е единият да има постоянен и настоящ адрес в община Шумен не по-малко от 3 години, да не страдат от тежки психични заболявания, да не са поставени под запрещение и да са с непрекъснати здравни осигуровки.

Попълненият комплект документи се подава в запечатан плик до Дирекция „Социална политика и здравеопазване“ за асистирани репродуктивни техники на гише №3 в Центъра за информация и услуги в сградата на общината. Към документите е необходимо да бъде приложено и копие на фактура с касов бон, която съдържа описание и стойност на извършените медицински дейности.

С решение на Общинския съвет за тази година са заделени 20 000 лв. от местния бюджет за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.

Коментари

Задължително поле